Läroplan i palliativ medicin

Den första Svenska Läroplanen i Palliativ Medicin publicerades 2001 och byggde i huvudsak på den brittiska läroplanen, med något inflytande från de övriga (EAPC´s och Kanadas), och anpassningar till svenska förhållanden har gjorts. Denna har fyllt sin funktion sedan dess, men behövde nu revideras för att harmonisera med Socialstyrelsens nya målbeskrivning SOSFS 2015:8 för tilläggsspecialiteten Palliativ medicin.

En arbetsgrupp fick 2015 av SFPM uppdraget att revidera läroplanen. Gruppen har träffats några gånger och i övrigt kommunicerat via telefon och mejl. Ett förslag från gruppen fanns färdigt att presenteras för våra medlemmar på vårmötet 2017.

Efter värdefulla synpunkter på vårmötet har justeringar nu gjorts och ett färdigt Curriculum finns att begrunda. Där beskrivs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som är viktiga inom palliativ medicin och vilka mål som läkarstudenten eller den färdiga läkaren ska uppnå beroende på hur långt hen har kommit i sin utbildning. Läroplanen är alltså ett stöd för alla oss som utbildar och handleder kolleger liksom för studierektorer och kursansvariga på våra studieorter.

Arbetsgruppens deltagare:

Carolina Magnusson, Norrköping (sammankallande), Bertil Axelsson, Östersund, Anders Birr, Helsingborg, Maria Jakobsson, Norrköping, Maria Lopez, Göteborg, Staffan Lundström, Stockholm, Margret Skuladottir, Malmö. Bidragit med omfattande synpunkter: Marit Karlsson, Linköping, Anna Milberg, Linköping

Låt oss nu alla inspireras av läroplanen när vi planerar våra utbildningar och handleder våra blivande kolleger!

Läroplan i palliativ medicin, rev 2017

 
Senast uppdaterad 2018-01-30
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12