Diplomering i palliativ medicin

Skapandet av en diplomering i palliativ medicin skedde i kölvattnet av diskussion kring avsaknad av palliativ medicin som egen specialitet. År 2006 diplomerades de första läkarna i palliativ medicin och s totalt 114 medlemmar klarade fram till och med 2016 kraven för diplomering.

År 2015 fick palliativ medicin status som tilläggsspecialitet, och SFPM beslutade att avsluta diplomeringsförfarandet och ansökningsomgången 2016 blev den sista.

Vad innebar diplomering i Palliativ Medicin?
Vilka huvudkriterier skulle vara uppfyllda ?

  • specialistkompetens i klinisk specialitet
  • motsvarande två års kliniskt heltidsarbete inom palliativ medicin med eget patientansvar inom sluten- och öppenvård, erfarenhet av konsultativt arbete samt arbete inom ett multiprofessionellt team
  • kunskaper motsvarande nivå C i Svensk Läroplan i Palliativ Medicin, t ex efter genomgången Nordisk specialistkurs i palliativ medicin
  • undervisningserfarenhet
  • erfarenhet av utvecklingsarbete inom palliativ medicin, alternativt en forskningsansats
  • viss erfarenhet av ledarskap/administration
  • medlemskap i SFPM (det är möjligt att bli korresponderande medlem utan medlemskap i Sveriges Läkarförbund och då betala medlemsavgft direkt till sfpm, v g se information här)

 

Hur gick bedömningen till?

  • Diplomeringsansökningarna bedöms av styrelsen
  • De ansökningar som efter diskussion bedöms uppfylla givna kriterier presenteras därefter för landets ämnesföreträdare prof Peter Strang och ett gemensamt beslut fattas
  • Diplomeringsbeviset skrivs under av styrelsens ordförande och prof Peter Strang
 
Senast uppdaterad 2018-01-27
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12