Bli medlem

Via den här sidan kan Du anmäla Dig som medlem i SFPM och eventuell lokal/regional förening eller nätverk. Medlemskap i lokal/regional förening innebär automatiskt också medlemskap i SFPM.

För att bli medlem i SFPM krävs medlemskap i Sveriges Läkarförbund. Möjlighet finns också för korresponderande medlemskap utan rösträtt, om man inte vill vara/inte är medlem i Sveriges Läkarförbund.  Årsavgiften är för närvarande 350 kr, för studerande och äldre kollegor 175 kr. Vill Du bli medlem gör Du detta on-line genom att fylla i anmälningsformuläret. Du får efter någon vecka via mail en bekräftelse på Ditt medlemskap. På blanketten anmäler Du också om Du vill bli medlem i en av de lokala/regionala föreningarna eller nätverken.

Årsavgiften kommer att debiteras från Sveriges Läkarförbund, varför vi måste be Dig om Ditt personnummer. Om du inte vill vara/inte är medlem i Sveriges Läkarförbund kan medlemsavgiften betalas in på sfpm:s postgiro: 4785652-1.

Medlemskap i SFPM innebär även, att Du är representerad i EAPC (European Association for Palliative Care) genom SFPM´s styrelse. Medlemskapet i EAPC är kollektivt och ger alla medlemmar rabatt på kongressavgiften till EAPC’s kongresser samt rabatt påprenumerationer av tidskrifterna European Journal of Palliative Care samt Palliative Medicine.

För att få tillgång till den reducerade avgiften måste du själv gå in på EAPCs hemsida och registrera Dig som enskild medlem. Detta innebär att du avgiftsfritt får ett eget medlemsnummer som du behöver vid anmälan till kongresserna.

 
Senast uppdaterad 2018-01-27
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12