Arbetsgrupper

Vid SFPM:s årsmöte i Helsingborg 2013 beslutades att vi skulle bilda arbetsgrupper kring frågor som behöver en fördjupad analys.

Grupperna består av frivilliga medlemmar från SFPM samt styrelsemedlemmar. Arbetet kommer bedrivas via telefon- och nätmöten, och en första redovisning av arbetet sker på respektive årsmötet. Är du som medlem i SFPM inresserad av att delta i arbetet, kontakta gruppansvarig per mail.

 
Senast uppdaterad 2015-04-28
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12