SFPM:s logotyp

Välkommen till SFPM!

Svensk Förening för Palliativ medicin är en sammanslutning av läkare och läkarstuderande med intresse för palliativ medicin. 
Föreningens syfte är att främja utvecklingen av palliativ medicin i Sverige genom att verka för god utbildning i ämnet inom den medicinska professionen på alla nivåer, uppmuntra och främja forskning och utveckling inom ämnet samt sprida kunskap om vad som är förenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet inom god palliativ vård.
SFPM är en specialistförening inom Sveriges Läkarförbund och associerad förening inom Svenska Läkaresällskapet.

C-kurs i palliativ medicin omgång 2 (2018-19)

Nu är det möjligt att anmäla sig till den andra omgången av Svenska specialistkursen i palliativ medicin 2018–1019. Läs mer här.

Ny Läroplan i palliativ medicin!

Nu finns den nya läroplanen i palliativ medicin att ta del av! Läs mer här.

SFPMs vårmöte 2018 - anmälan öppen!

SFPMs vår- och årsmöte 2018 som går av stapeln den 22-23 mars i Stockholm i direkt anslutning till den Nationella konferensen i palliativ vård går nu att anmäla sig till. Läs mer här.

Anmälan till delkurs 4 är öppen!

ST-kurs i Palliativ medicin delkurs 4 på C-nivå går av stapeln i Göteborg 2-4 oktober 2018. Anmälan är nu öppen! Läs mer här.

Senast uppdaterad 2015-06-05
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11