Här kan man läsa de adressuppgifter som smittskyddsläkarna har lämnat. Uppgifterna hålls aktuella med meddelanden direkt till redaktör/webbmaster Thomas Wahlberg. Man kan skicka e-post till en medlem genom att klicka på e-postadressen. För att komma till respektive hemsida klickar du direkt på länken.

Adresserna partiellt uppdaterade senast 2018-02-06

SMITTSKYDDSENHETERNA 

Landstinget Blekinge (K)

Smittskyddsenheten, Blekingesjukhuset, 371 85 Karlskrona. Tfn: vx 0455-73 10 00. Tfn smsk: 0455-73 10 68, även tel.svarare. Fax: 0455-73 44 49.
E-post: smittskyddslakaren@ltblekinge.se
Hemsida: http://www.ltblekinge.se/smittskyddsenheten

Bengt Wittesjö, smittskyddsläkare, bengt.wittesjo@ltblekinge.se
Tfn: 0455-73 44 29, Mobil: 0734-47 10 45
Kirsti Lindström , smittskyddssjuksköterska, kirsti.lindstrom@ltblekinge.se
Tfn: 0455-73 10 68. Mobil: 073-447 11 36
Yvonne Bergendorff, smittskyddssekreterare, yvonne.bergendorff@ltblekinge.se
Tfn: 0455-73 10 69

Landstinget Dalarna (W)

Smittskyddsenheten, Falu lasarett, 791 82 Falun. Fax: 023-49 07 72.
E-post: smittskydd.dalarna@ltdalarna.se
Hemsida: www.ltdalarna.se/smittskydd

Anders Lindblom, smittskyddsläkare, anders.lindblom@ltdalarna.se
Tfn: 023-49 23 26
Helena Ernlund, bitr smittskyddsläkare, helena.ernlund@ltdalarna.se
Tfn: 023-49 28 61
Helena Ernlund, bitr smittskyddsläkare, helena.ernlund@ltdalarna.se
Bodil Petersén, smittskyddssköterska, bodil.petersen@ltdalarna.se
Tfn: 023-49 07 84
Marianne Janson, smittskyddssköterska, marianne.u.janson@ltdalarna.se
Tfn: 023-49 02 75
Pia Haqwinzon, smittskyddsassistent, pia.haqwinzon@ltdalarna.se
Tfn: 023-49 07 85
Olle Hjärp, hiv/STI-samordnare, olle.hjarp@ltdalarna.se
Tfn: 023-49 14 19

Region Gotland (I)

Smittskyddsenheten, Visby lasarett, 621 84 Visby.
E-post: smittskydd@gotland.se
Hemsida: www.gotland.se/imcms/29806

Sven Montelius, smittskyddsläkare, sven.montelius@gotland.se
Tfn: 0498-26 82 49
Camilla Artinger, hygien- och smittskyddssjuksköterska, camilla.artinger@gotland.se
Tfn: 0498-26 80 47
Susanna Gustafsson, smittskyddsadministratör, susanne.gustafsson@gotland.se
Tfn: 0498-26 86 75

Region Gävleborg (X)

Smittskydd, Region Gävleborg, 801 87 Gävle. Besöksadress: Ingång 31, Gävle sjukhus. Tfn: 026-15 53 08. Fax: 026-18 87 42.
E-post: smittskydd@regiongavleborg.se
Hemsida: www.regiongavleborg.se/smittskydd

Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare, signar.makitalo@regiongavleborg.se
Tfn: 026-15 53 09
Ingegerd Hökeberg, bitr smittskyddsläkare, ingegerd.edith.signe.hokeberg@regiongavleborg.se
Tfn: 026-15 49 10
Eva-Lena Starrin, smittskyddsjuksköterska, eva-lena.starrin@regiongavleborg.se
Tfn: 026-15 49 08
Agneta Midendal,  smittskyddsjuksköterska, agneta.midendal@regiongavleborg.se
Tfn: 026-15 53 07
Therese Malm,  smittskyddsjuksköterska, therese.malm@regiongavleborg.se
Tfn: 026-15 53 58
Elaine Persohn, hiv/STI-samordnare, elaine.persohn@regiongavleborg.se 
Tfn: 026-15 51 50
Pernilla Östling, förvaltningschefsekreterare, pernilla.östling@regiongavleborg.se
Tfn: 026-15 53 08

Region Halland (N)

Smittskydd Halland, Hallands sjukhus Halmstad, 301 85 Halmstad. Tfn: 035-13 16 07. Fax: 035-13 16 08
E-post: smittskydd@regionhalland.se
Hemsida: www.regionhalland.se/smittskydd

Mats Erntell, smittskyddsläkare, mats.erntell@regionhalland.se
Tfn: 035-13 16 13
Berit Oknelid, smittskyddsadministratör, berit.oknelid@regionhalland.se
Tfn: 035-13 16 07
Karin Truedsson, smittskyddssköterska, karin.truedsson@regionhalland.se
Tfn: 035-13 16 03
Nilla Lindroos, smittskyddssköterska, nilla.lindroos@regionhalland.se
Tfn: 035-13 16 28

 

Region Jämtland Härjedalen (Z)

Smittskyddsenheten, Östersunds sjukhus, 831 83 Östersund. Fax: 063-15 39 98
E-post: smittskydd.vardhygien@regionjh.se
Hemsida: http://www.regionjh.se/smittskydd

Micael Widerström, smittskyddsläkare, micael.widerstrom@regionjh.se
Tfn: 063-15 43 53
Ingrid Svensson, smittskyddssjuksköterska, ingrid.svensson@regionjh.se
Tfn: 063-15 33 55
Malin Rundvik Eriksson, handläggare, mailto:malin.rundvik@regionjh.se
Tfn: 063-15 31 30


Region Jönköpings län (F)

Enheten för Smittskydd/Vårdhygien, Länssjukhuset Ryhov, 551 85 Jönköping. Fax: 036-32 23 95.
E-post:smittskydd.vardhygien@rjl.se
Hemsida: http://plus.rjl.se/smittskydd

Malin Bengnér, smittskyddsläkare, malin.bengner@rjl.se
Tfn: 010-242 23 34, Mobil: 072-506 64 23

David Edenvik, bitr smittskyddsläkare, david.edenvik@rjl.se 

Ing-Marie Einemo, smittskyddssköterska, ing-marie.einemo@rjl.se
Tfn: 010-242 23 04. Mobil: 070-537 23 00.
Ingela Hall, smittskyddssjuksköterska, ingela.hall@rjl.se
Tfn: 010-242 23 61, Mobil: 0725-54 71 70
Jenny Nilsson, smittskyddshandläggare, jenny.nilsson@rjl.se
Tfn: 010-242 23 07. Mobil 0706-32 44 67

Landstinget i Kalmar län (H)

 Smittskyddsenheten, Landstinget i Kalmar län, Länssjukhuset, 391 85 Kalmar. Tfn: 0480-845 30. Fax: 0480-845 31.
E-post: Smittskyddlsk@ltkalmar.se
Hemsida:http://www.ltkalmar.se/samarbetsportalen/vardriktlinjer/diagnostiskt-centrum/smittskydd-och-vardhygien/

Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare, lisa.labbe.sandelin@ltkalmar.se
Tfn: 0480-813 36, mobil 072-232 34 01
Per-Åke Jarnheimer, bitr smittskyddsläkare, per-ake.jarnheimer.olsson@ltkalmar.se
Tfn : 0480-814 40, mobil 076-815 45 29  
Ingrid Gunn, smittskyddssjuksköterska, ingrid.gunn@ltkalmar.se
Tfn: 0480-845 30, mobil 070-388 45 30
Ann-Christine Sjölund, STI-samordnare/smittskyddssjuksköterska ann-christine.sjolund@ltkalmar.se
Tfn: 0480-384 94, mobil 072-2369 611
Anita Råberg, Smittskyddssekreterare, anita.raberg@ltkalmar.se
Tfn: 0480-815 09

Landstinget Kronoberg (G)

Smittskyddsenheten, Centrallasarettet, 351 85 Växjö. Tfn: 0470-58 82 78. Fax: 0470-58 71 59.
E-post: smittskyddet@ltkronoberg.se
Hemsida: http://www.regionkronoberg.se/vardgivare/vardriktlinjer/smittskydd/

Arne Runehagen, smittskyddsläkare, arne.runehagen@kronoberg.se 
Tfn: 0470-58 74 34. Mobil: 0709-84 48 95
Christian Blomkvist, bitr smittskyddsläkare, christian.blomkvist@kronoberg.se
Tfn: 0470-58 87 82
Magnus Hermann, smittskyddsjuksköterska, magnus.hermann@kronoberg.se
Tfn: 0470-58 82 78. Mobil: 070-984 48 94
Charlotte Svensson, smittskyddsjuksköterska, charlotte.svensson@kronoberg.se 
Tfn: 0470-58 83 76, 0767-207 899

Region Norrbotten (BD)

Smittskydd, Sunderby sjukhus, 971 80 Luleå, Tfn: 0920-28 36 16. Fax 0920-28 36 04.
E-post: smittskydd@norrbotten.se 
 Hemsida: www.nll.se/smittskydd

Anders Nystedt, smittskyddsläkare, anders.nystedt@norrbotten.se
Tfn: 0920-28 22 45
Jonas Hansson, bitr smittskyddsläkare  jonas.hansson@norrbotten.se
Tfn: 0920-283619
Ann-Louise Svedberg-Lindqvist, smittskyddssjuksköterska, ann-louise.svedberg-lindqvist@norrbotten.se Tfn: 0920-28 36 09
Ann-Marie Cylvén, smittskyddssjuksköterska, ann-marie.cylven@norrbotten.se
Tfn: 0920-28 32 93
Inga-Lill Josefsson, smittskyddssekreterare, inga-lill.josefsson@norrbotten.se
Tfn: 0920-28 36 16

Region Skåne (L, M)

Officiell myndighetsbrevlåda för E-post: smittskydd.skane@skane.se
Hemsida: http://www.skane.se/smittskydd
Smittskydd Skåne, 205 02 Malmö. Tfn: 040-33 71 80. Fax: 040-33 71 88
Smittskydd Skåne, 291 85 Kristianstad Tfn: 044-309 16 16. Fax: 044-309 16 77

Eva Melander, Smittskyddsläkare, eva.z.melander@skane.se
Tfn: 040-33 71 81
Håkan Ringberg, ställföreträdande smittskyddsläkare, hakan.ringberg@skane.se
Tfn: 040-33 71 85
Eva Gustafsson, bitr smittskyddsläkare, eva.x.gustafsson@skane.se
Tfn: 040-33 71 42
Per Hagstam, bitr smittskyddsläkare, per.hagstam@skane.se
Tfn: 040-33 71 84
Mattias Waldeck, bitr smittskyddsläkare, mattias.waldeck@skane.se
Tfn: 044-309 16 08 
Ulla Stamer, smittskyddssjuksköterska, ulla.stamer@skane.se
Tfn: 040-33 71 87
Niclas Winqvist, epidemiolog, niclas.winqvist@skane.se
Tfn: 040-33 71 86
Rosmarie Fält, smittskyddssjuksköterska, rosmarie.falt@skane.se
Tfn: 040-33 71 83
Lena Melchert-Cacia, smittskyddssjuksköterska, lena.melchert-cacia@skane.se
Tfn: 040-33 71 82
Karolina Fischerström, smittskyddssjuksköterska, Karolina.Fischerstrom@skane.se
Tfn: 040-33 71 07
Åsa Ståhl, smittskyddssjuksköterska, asa.stahl@skane.se
Tfn: 044-309 16 18
Peter Gröön, jurist, Peter.Groon@skane.se
Anna Dahlman, chefs- och verksamhetsstöd, anna.dahlman@skane.se
Tfn: 040-33 71 41
Mariam El Moghrabi, administratör och webbredaktör, Mariam.elMoghrabi@skane.se
Tfn: 040-33 71 80
Ida Elisabet Hall, projektledare kondomkunskap, ida.hall@skane.se 
Tfn: 040-33 69 77
 

Stockholms läns landsting (AB)

Smittskydd Stockholm, Stockholms läns landsting, Box 17533, 118 91 Stockholm. Besöksadress: Magnus Ladulåsgatan 63A.
Tfn: 08-123 143 00, Fax: 08-31 57 67.
E-post: registrator@smittskyddstockholm.se
Hemsida:http://www.smittskyddstockholm.se

 

Per Follin, smittskyddsläkare, per.follin@sll.se
Tfn: 08-123 143 37 
Ingela Berggren, bitr smittskyddsläkare, ingela.berggren@sll.se 
Tfn: 08-123 143 32 
Owe Källman, bitr smittskyddsläkare owe.kallman@sll.se
Maria Rotzén Östlund, bitr smittskyddsläkare, maria.rotzen-ostlund@sll.se
Tfn: 08-123 143 36
Jenny Stenkvist, bitr smittskyddsläkare, jenny.stenkvist@sll.se
Tfn: 08-123 143 02 , Mobil: 070-737 39 02


Beredskap kvällar och helger: kontakta Karolinska Universitetssjukhusets växel,
Solna 08-517 700 00

Övriga: fornamn.efternamn@sll.se. Se även hemsidan.

 

Landstinget Sörmland (D)

Smittskydd/Vårdhygien, Mälarsjukhuset, 631 88 Eskilstuna. Tfn: 016-10 35 85. Fax: 016-10 32 20.
E-post:smittskydd.vardhygien.sorml@dll.se
Hemsida: http://www.landstingetsormland.se/extra-ingang/Samarbetspartners/Smittskydd/

Helena Hervius Askling,, smittskyddsläkare, helena.hervius.askling@dll.se
Tfn: 016-10 35 69
Maria Remén, bitr smittskyddsläkare/STRAMA-läkare, maria.remen@dll.se
Tfn: 016-10 51 48
Mikael Stenhem, bitr smittskyddsläkare/hygienläkare, mikael.stenhem@dll.se
Mobil: 076 - 495 42 36
Marita Graff, smittskyddssjuksköterska, marita.graff@dll.se
Tfn: 016-10 35 68, Mobil 070-619 89 89

Caroline Lundh, STI-samordnare, caroline.lundh@dll.se 
Tfn: 076-723 47 80
Inger Döckner, smittskyddsassistent, inger.dockner@dll.se 
Tel: 016-10 35 85

Region Uppsala(C)

Smittskyddsenheten, Regionkontoret, Region Uppsala, 751 85 Uppsala, Fax: 018-55 29 01.
E-post: smittskydd@regionuppsala.se
Hemsida: http://www.smittupp.nu

Akuta ärenden då enheten är obemannad dagtid: 018-611 60 62

Mats Ericsson, smittskyddsläkare, mats.ericsson@regionuppsala.se
Tfn: 018-611 92 30, Mobil: 076-721 65 88
Helena Palmgren, bitr smittskyddsläkare, helena.palmgren@regionuppsala.se
Tfn: 018-611 92 20, Mobil: 073-886 49 75
Bodil Ardung, smittskyddssjuksköterska, bodil.ardung@regionuppsala.se 
Tfn: 018-611 92 21. Mobil: 0703-76 76 70
Johan Hedlund, smittskyddssjuksköterska, johan.hedlund@regionuppsala.se
Tfn: 018-611 92 22. Mobil: 070-611 90 55
Eva Furuland, smittskyddssjuksköterska, eva.furuland@regionuppsala.se
Tfn:018-611 03 86. Mobil: 073-866 13 26
Johan Landström, smittskyddsadministratör johan.landstrom@regionuppsala.se
Tfn: 018-611 92 24, Mobil: 070-611 92 24
Annie Ardung Sattari, smittskyddsadministratör, annie.ardung.sattari@regionuppsala.se
Tfn: 018-611 92 25, Mobil: 070 - 611 92 26
Arianne Roberts (vikarie för Marie Björlin som är föräldraledig) STI-samordnare, arianne.roberts@regionuppsala.se
Tfn: 018-611 03 85, Mobil: 070-611 04 49 

Landstinget i Värmland (S)

Smittskydd, Centralsjukhuset, 651 85 Karlstad. Tfn: 054-19 13 00. Fax: 054-61 64 15.
E-post: smittskydd@liv.se
Hemsida: http://www.smittskyddvarmland.se/

Ingemar Hallén, smittskyddsläkare, ingemar.hallen@liv.se
Tfn: 054-19 13 06

Anna Skogstad, bitr. smittskyddsläkare, anna.skogstad@liv.se
Tfn: 054-19 13 16

Elisabeth Skalare Levin, smittsjuksköterska, Elisabeth.Skalare.Levein@liv.se
Tfn: 054-19 13 15
Anette Andersson, smittskyddsadministratör, anette.m.andersson@liv.se
Tfn: 054-19 13 02
Monica Rydh, smittskyddsadministratör, monica.ryd@liv.se 
Tfn: 054-19 13 11

Västerbottens läns landsting (AC)

Smittskyddsenheten, Västerbottens läns landsting, 901 89 Umeå. Tfn: 090-785 13 68. Fax: 090-12 90 73
E-post: smittskydd@vll.se
Hemsida: www.vll.se/smittskydd

Stephan Stenmark, smittskyddsläkare, stephan.stenmark@vll.se
Tfn: 090-785 14 00
Gunilla Persson,  bitr smittskyddsläkare, gunilla.k.persson@vll.se
Tfn: 090-785 20 15
Lena Skedebrant, smittskyddssköterska, lena.skedebrant@vll.se
Tfn: 090 - 785 37 65. Mobil: 070 - 349 37 65
Denise Jarvis, smittskyddssekreterare, denise.jarvis@vll.se
Tfn: 090-785 13 68

Region Västernorrland (Y)

Smittskyddsenheten, Skölevägen 19, 864 31 Matfors.Tfn: 060-13 52 41. Fax: 060-18 18 30.
E-post: smittskyddsenheten@rvn.se
Hemsida: www.rvn.se/smittskydd 

Hans Boman, smittskyddsläkare, hans.boman@rvn.se 
Tfn: 060-13 52 47
Maria Tempé, bitr smittskyddsläkare, maria.tempe@rvn.se
Tfn: 060-13 52 42
Ulrika Bengtsson, smittskyddssjuksköterska, ulrika.bengtsson@rvn.se
Tfn: 060-13 52 46
Anna Westin, smittskyddssjuksköterska, anna.westin@rvn.se
Tfn: 060-13 52 43
Maria Book, apotekare/Strama, maria.book@rvn.se
Tfn: 060-13 52 45
Karin Mattsson, administratör, karin.mattsson@rvn.se
Tfn: 060-13 52 41

Region Västmanland (U)

Enheten för smittskydd och vårdhygien, Ing 1 plan 12, Västmanlands Sjukhus, 721 89 Västerås. Tfn: vx 021-17 30 00. Fax: 021-14 10 62
E-post: smittskydd@regionvastmanland.se
Hemsida: www.regionvastmanland.se

Jan Smedjegård, smittskyddsläkare, jan.smedjegard@regionvastmanland.se
Tfn: 021-17 51 21. Mobil: 070-396 75 75
Lars Blad, bitr smittskyddsläkare/hygienöverläkare, lars.blad@regionvastmanland.se
Tfn: 021-17 68 01 Mobil: 072-153 08 35
Marion Mars-Åhgren, smittskyddssjuksköterska, marion.mars-ahgren@regionvastmanland.se
Tfn: 021-17 31 49
Jenny Edelborg, smittskyddssjuksköterska, jenny.edelborg@regionvastmanland.se
Tfn: 021-17 51 24
Madeleine Åkerlind, samordn Kunskapsnätverket hiv/STI Mellansverige, madeleine.akerlind@regionvastmanland.se
Tfn 021-17 65 25
Ulrika Toresson Silfvernagel, administratör, ulrika.toresson.silfvernagel@regionvastmanland.se
Tfn: 021-17 51 20

Västra Götalandsregionen (O)

Gemensam smittskyddsmail: smittskydd@vgregion.se
Hemsida: www.vgregion.se/smittskydd

Göteborg
Smittskydd Västra Götaland, Kaserntorget 11 B, 411 18 Göteborg. Tfn direkt: 010-441 24 00 00 M-F 9.00-16.00. Fax direkt: 031-13 37 95.

SMITTSKYDDSLÄKARE

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare, thomas.wahlberg@vgregion.se
Tfn:010-441 2401, Mobil: 0702-826987
Leif Dotevall, bitr smittskyddsläkare, leif.dotevall@vgregion.se
Tfn: 010-441 24 02, Mobil: 0703-61 41 95
Birgitta Arnholm, bitr smittskyddsläkare, birgitta.arnholm@vgregion.se
Tfn: 010-441 24 03, Mobil: 0702-81 31 04

SMITTSKYDDSSJUKSKÖTERSKOR
Peggy Österberg, samordnare/smittskyddssjuksköterska, peggy.osterberg@vgregion.se 
Tfn: 010-441 24 06
Anna Lindqvist, epidemiolog, smittskyddssjuksköterska, anna.lindqvist@vgregion.se
Tfn: 010-441 2407
Henrik Mellström Dahlgren, smittskyddssjuksköterska, henrik.mellstrom@vgregion.se
Tfn: 010-441 24 08
Peter Almerson, smittskyddssjuksköterska, peter.almerson@vgregion.se
Tfn: 010-441 24 09
Ann Hasselberg-Hellberg, hygiensjuksköterska i förskolan, ann.hasselberg@vgregion.se
Tfn: 010-441 24 10
Cecilia Boberg, smittskyddssjuksköterska, cecilia.boberg@vgregion.se
Tfn: 010-441 24 11
Kristina Nyström, smittskyddssjuksköterska, kristina.i.nystrom@vgregion.se
Tfn: 010-441 24 12, Mobil: 0736-60 19 19
Marianne Bengtsson, samordnare/hygiensjuksköterska i förskolan, marianne.l.bengtsson@vgregion.se
Tfn: 010-441 24 13 Mobil 070-304 60 54

ADMINISTRATÖRER:
Heléne Edlund, helene.edlund@vgregion.se
Tfn: 010-441 24 04
Malin Ericcson, malin.ericson@vgregion.se
Tfn: 010-441 24 05
Annelie Sjödin, annelie.sjodin@vgregion.se
Tfn: 010-441 24 15 

Johanna Bernhardsson, kommunikatör, johanna.bernhardsson@vgregion.se
Tfn: 010-441 24 14, Mobil: 0700-82 46 40

Borås
Smittskydd Västra Götaland, Södra Älvsborgs Sjukhus, 501 82 Borås,
Tfn: 033-616 10 00 vx. Fax: 033-10 04 92. 

Gunilla Ockborn, bitr smittskyddsläkare, gunilla.ockborn@vgregion.se
Tfn: 010-441 24 30, Mobil: 0700-90 27 26
Peter Ulleryd, bitr smittskyddsläkare, peter.ulleryd@vgregion.se
Tfn: 010-441 24 34, mobil. 0736-25 45 47

Inger Asteberg, smittskyddssjuksköterska, inger.asteberg@vgregion.se
Tfn: 010-441 24 32. Mobil: 0733-66 52 66
Kajsa Lundqvist, smittskyddssjuksköterska 50%, hygiensjuksköterska i förskolan 50%, kajsa.lundqvist@vgregion.se
Tfn: 010-441 24 33, Mobil: 0761-18 06 79
Camilla Glad, administratör, camilla.glad@vgregion.se
Tfn: 010-441 24 31

Skövde

Smittskydd Västra Götaland, Skaraborgs sjukhus, 541 85 Skövde. Tfn: 0500-43 10 00 vx. Fax: 0500-43 24 99.

Peter Nolskog, bitr smittskyddsläkare, peter.nolskog@vgregion.se
Tfn: 010-441 24 26. Mobil: 0702-96 01 16.
Eva-Karin Berggren, smittskyddssjuksköterska, eva-karin.berggren@vgregion.se 
Tfn: 010-441 24 28,  Mobil: 0706-57 17 34
Marianne Hilding, administratör, marianne.hilding@vgregion.se 
Tfn: 010-441 24 27
Susanne Johansson, hygiensjuksköterska i förskolan 50%, susanne.birgitta.johansson@vgregion.se Tfn: 010-24 29, Mobil: 0761-15 50 38

Uddevalla
Smittskydd Västra Götaland, Uddevalla sjukhus, 451 80 Uddevalla. Tfn: 010-435 00 00 vxl. Fax: 0522-131 82. SME-mobil: 070-357 09 99. 

Eva Lindhusen-Lindhé, bitr smittskyddsläkare, eva.lindhusen@vgregion.se
Tfn: 010-441 2424, Mobil: 0704-58 02 89
Margareta Olsson, smittskyddssjuksköterska, margareta.br.olsson@vgregion.se
Tfn: 010-441 24 21, Mobil: 0703-57 09 99
Maria Iglicar Berntsson, smittskyddssjuksköterska 50%, hygiensjuksköterska i förskolan 50%, maria.iglicar-berntsson@vgregion.se
Tfn:010-441 24 22, Mobil: 0761-14 12 11
Birgitta Loewen, adminstratör, birgitta.loewen@vgregion.se 
Tfn: 010-441 24 23

Region Örebro län (T)

Smittskyddsenheten, Universitetssjukhuset Örebro, 701 85 Örebro
Tfn: 019-602 3443. Fax: 019-12 74 16.
E-post: smittskydd@regionorebrolan.se
Hemsida: http://www.regionorebrolan.se/uso/smittskydd

Hans Fredlund, smittskyddsläkare, hans.fredlund@regionorebrolan.se 
Henrik Eliasson, bitr smittskyddsläkare, henrik.eliasson@regionorebrolan.se  
Anne Lennell, epidemisjuksköterska, anne.lennell@regionorebrolan.se 
Jenny Holmkvist, smittskyddssekreterare, jenny.holmkvist@regionorebrolan.se

 

Region Östergötland (E)

Smittskydd Östergötland, Centrum för hälso- och vårdutveckling, Gasverksgränd 2, 581 85 Linköping, Tfn: 010-103 08 64. Fax: 010-103 73 80.
E-post: smittskyddsenheten@regionostergotland.se
Hemsida:http://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/Halso--och-vardutvecklingscentrum/Smittskyddsenheten/

Britt Åkerlind, smittskyddsläkare, Britt.Akerlind@regionostergotland.se
Tfn: 010-103 73 21
Magnus Roberg, bitr smittskyddsläkare, magnus.roberg@regionostergotland.se
Tfn: 010-104 21 98
Anna Byléhn, enhetschef, anna.bylehn@regionostergotland.se 
010-103 78 06, 070-310 43 58

Eva Lundmark, smittskyddsjuksköterska, Eva.Lundmark@regionostergotland.se
Tfn: 010-103 16 79
Lena Svensson, smittskyddssjuksköterska, Lena.m.Svensson@regionostergotland.se
Tfn: 010-103 34 97
Boo Jarhall, smittskyddssjuksköterska, boo.jarhall@regionostergotland.se
Tfn: 010-1037082, Mobil: 072-5729220
Maria Nilsson, smittskyddsadministratör, Maria.Le.Nilsson@regionostergotland.se
Tfn: 010-103 70 81


 

 
Senast uppdaterad 2018-06-11