Smittskyddsblad

Efter varje diagnos finns länkar till informationsblad för läkare och patienter. Dessa pdf-filer kan laddas hem alternativt skrivas ut. 

Smittskyddsblad
 • Amöbainfektion (infektion med Entamoeba histolytica)

 • Campylobacterinfektion

 • Cryptosporidiuminfektion

 • Difteri

 • Ebola (ebolavirusinfektion)

 • EHEC (enterohemorragisk Escherichia coli)-infektion

 • ESBL-bildande bakterier

 • ESBLcarba-bildande tarmbakterier (Enterobacteriaceae)

 • Fästingburen hjärninflammation - TBE

 • Giardiainfektion

 • Gonorré

 • Hepatit A

 • Hepatit B

 • Hepatit C

 • Hepatit E

 • Hiv

 • HTLV I och II

 • Hygienråd vid tarmsmitta

 • Kikhosta

 • Klamydia och LGV

 • Legionärssjuka

 • Listeriainfektion

 • Meningokockinfektion (invasiv)

 • Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA)

 • Papegojsjuka

 • Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin, PNSP

 • Rabies

 • Salmonellainfektion (utom tyfoidfeber och paratyfoidfeber)

 • Shigellainfektion

 • Sorkfeber

 • Syfilis

 • Tuberkulos

 • Tularemi (Harpest)

 • Tyfoid- och paratyfoidfeber (S.typhi och S. paratyphi)

 • Vankomycinresistenta enterokocker, (VRE)

 • Yersiniainfektion

 
Senast uppdaterad 2016-12-28
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12