2017

Remissvar dnr 15/2016 - besvarat 171228 Yttrande över Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter om Smittrisker(2014/100863)

Remissvar Ds 2017:29 - besvarat 171022 Yttrande över: Remiss - Ds 2017:29 Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel, (S2017/03877/FS)

Remissvar dnr 14/2017 - besvarat 170907 Yttrande över: Remiss - ”Beslutsunderlag till regeringen om att erbjudapojkar vaccination mot humant papillomvirus inom det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn”.

Remissvar dnr S2017/02159/SF - besvarat 170825 Yttrande över Samlad kunskap – stärkt handläggning

Remissvar dnr 9/2017 - besvarat 170614, Yttrande över: Remiss –  Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om Översyn och uppdatering av dennationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar.

Remissvar dnr 8/2017 - besvarat 170522 Yttrande över: Remiss - Vaccinationsplan vid influensapandemi

Remissvar dnr 7/2017 - besvarat 170522 Yttrande över: Remiss - Preexpositions Profylax för att minska risken för infektion med hiv – en kunskapsöversikt

Remissvar dnr 6/2017 - besvarat 170417 Yttrande över remiss Clostridium difficile-infektion, Kunskapsunderlag och rekommendationer för övervakning, prevention och utbrottshantering

Remissvar dnr 5/2017 - besvarat 170502 - Beslutsunderlag till regeringen om införande av rotavirusvaccination i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn

Remissvar dnr 4/2017 - besvarat 170503 - Yttrande över: Remiss - Underlag till lägesrapport om de nationella vaccinationsprogrammen 2017 – synpunkter från Smittskyddsläkarföreningen (SMLF)

Remissvar dnr 3/2017 - besvarat 170323 - Förslag till reviderad version av Läkarförbundets etiska regler

Remissvar dnr 1/2017 - besvarat 170209 - Konsekvensutredning (Dnr 4.1.1-527/2017)- förslag till ändring av - Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:30) om donation och tillvaratagande av vävnader och celler; - Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:31) om vävnadsinrättningar i hälso- och sjukvården m.m.;- Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2009:32) om användning av vävnader och celler i hälso- och sjukvården och vid klinisk forskning m.m.

 
Senast uppdaterad 2018-03-09
Medlemsrådgivning

Driftstopp i SACO lönesök i dag fredag 19/4.

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12