2016

Remissvar dnr 11/2016 - besvarat 161229 - Beslutsunderlag till regeringen om införande av rotavaccination i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn (FoHM dnr 02942-2016-3.2.3)

Remissvar dnr 10/2016 - besvarat 161130 - Djur i vården - Vårdhygieniska rekommendationer avseende djur inom vård och omsorgsverksamhet (SFVH 161017)

Remissvar dnr 9/2016 - besvarat 160930 - Riskgruppvaccinationer som särskilda vaccinationsprogram S2013/00240/FS

Remissvar dnr 8/2016 - besvarat 160718 - Upphävande av Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF-FS 2015:2) om vaccination mot influensa

Remissvar dnr 7/2016 - besvarat 160718 - Upphävande av Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF-FS 2015:1) om vaccination mot pneumokocker. 

Remisvar dnr 6/2016 - besvarat 160509 - Referenslaboratorier för mikrobiologin i Sverige (FoHM förfrågan)

Remissvar dnr 4/2016 - besvarat 160408 - Underlag till lägesrapport om de nationella vaccinationsprogrammen 2016 (FoHM dnr 433-2016)

Remissvar dnr 3/2016 - besvarat 160310 - Beslutsunderlag till regeringen om införande av vaccination i det nationella särskilda vaccinationsprogrammet (FoHM 00076-2016-1.1.3)

Remissvar dnr 2/2016 - besvarat 160303 - Byggenskap och Vårdhygien (remissversion 20160201)

Remissvar dnr 1/2016 - besvarat 160211 - Restnoteringar av läkemedel - fortsatt utredning (Socialdepartementet S2015/04035/FS)

 
Senast uppdaterad 2016-12-30
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Stängt under midsommarafton

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11

Stängt under midsommarafton