Vårmöte 1999

MEDICINSK FORSKNING
UR
KVINNLIGT PERSPEKTIV

Den 24 april var det vårmöte i Stockholm. I Läkaresällskapets lokaler, bland guldramade porträtt från svunna tider då kvinnliga läkare var en sällsynthet, talades denna gång från podiet om Medicinsk Forskning ur Kvinnligt Perspektiv.

Professor Barbro Wijma, doc. Karin Schenk-Gustavsson och professor Britt-Marie Landgren bjöd på sina erfarenheter. KLF-medlemmar från hela landet lyssnade och frågade, begrundade och lärde.

Min egen glädje i att höra lärda kvinnor tala, från djupet av sin erfarenhet, delar jag säkert med många. Att få möjlighet att ana deras kunskaps bredd och djup, att få bli delaktig i vad de genomskådat, att få följa med i deras spekulationer - detta är för mig ett nöje.

Docent Karin Schenk-Gustavsson, en av landets få specialister på kvinnors hjärt-kärlsjukdomar berättade att mer än hälften av alla läkemedel aldrig har utprovats på kvinnor. Ändå sitter vi alla dagligen och skriver ut recept till våra kvinnliga patienter. Sedan problemet blivit synliggjort (av kvinnor) har olika projekt startat, men många återstår, bl.a. inom lipidforskningen.

Karin Schenk-Gustavsson berättade också att kvinnors och mäns hjärtan är olika. Jämfört med mannens hjärta är kvinnans mindre och lättare (relaterat till kroppsvolymen). Kvinnor har smalare kranskärl än männen och hjärtmuskelfibrerna är gracilare. Kvinnor har också högre puls (som dessutom varierar med menscykeln) och högre relativ hjärt-minutvolym. Arbets-EKG varierar med menscykeln och blir inte "patologiskt" på samma sätt som mannens vid ischemisk hjärtsjukdom. En coronarangiografi ger inte samma tydliga besked vid anginösa besvär hos kvinnor som hos män. Den relativa lungvolymen är mindre hos kvinnor än hos män. Dessutom ligger kvinnors och mäns blodfetter på olika nivåer på olika sätt i olika skeden av livet.

För att kunna diagnostisera och behandla hjärt- kärlsjukdom hos den kvinnliga patienten måste vi ha kunskap om just kvinnor. De senaste årens forskningsresultat har tydligt visat att det inte går att extrapolera och använda enkönad kunskap på det andra könet. Det är nödvändigt att studera båda könen - även om studier på kvinnor kräver speciella upplägg (pga menscykel, graviditet, amning och klimakterium).

Barbro Wijma (B.W.), professor i medicinsk kvinnoforskning vid Linköpings universitet utgick från den s.k. "könsparadoxen": Kvinnor är sjukare än män, men lever längre än män. B.W. vill utforska sambandet mellan kvinnors livsvillkor och hälsa Kanske, undrade B.W., ska sjuka kvinnor botas med en maktförskjutning? Kanske kan sådan kunskap som ökar kvinnors makt ge dem bättre hälsa?

Efter att ha delgett oss olika definitioner av hälsa påpekades att alla i någon mening är friska. Hälsa är när balans råder. Underordning och maktlöshet minskar handlingsförmågan - empowerment ökar handlingsförmågan.

I den gynekologiska undersökningssituationen är maktaspekterna karikerade. I ljuset av att 25% av de kvinnor som undersöks på en gynekologmottagning har en bakgrund som innehåller våld, och att 5% har PTSD-syndrom (Post Traumatic Stress Disease) är det lätt att förstå att en gynekologisk undersökning kan upplevas som ett upprepat övergrepp. Kvinnan måste i undersökningssituationen känna att det är hon som har hela kontrollen. Det kan ske genom att kvinnan stärks och /eller genom att undersökaren blir en som betjänar. Händernas språk är tydligt och måste tränas. B.W. talade om professionella patienter som kan lära ut hur detta går till.

När B.W. kom in på reproduktiv hälsa och kvinnors "impotens" i form av slidkramp och sveda , nämndes Viagra. Genom vår nuvarande läkemedelsrabatt betalar mannen som använder preparatet de första 20 samlagen själv under året, resten betalar skatten. Förhoppningsvis råder samma generösa bedömning den dag kvinnors "impotens" kan medicineras.

Britt-Marie Landgren, Sveriges första kvinnliga professor i gynekologi och obstetrik gjorde en analys av det patriarkala samhällets förtingligande av kvinnan. Hon exemplifierade med en filmsekvens av Eva Braun (Hitlers älskarinna). Den visade männen med makt i allvarligt samspråk under en promenad. Vilka människoöden som där avhandlades kan man bara gissa. Kvinnorna i vackra kläder kom i en klunga bakom med fnitter och skratt. De var männens prydnad, de var ägda, de var förtingligade. Det är den kvinnosynen vi än i dag kämpar mot när vi känner att det är svårt att bli hörd och tagen på allvar. När en kvinna i en manlig forskargrupp känner att hon blir en maskot ligger förtingligandet nära.

Britt-Marie Landgren gav en historisk exposé över kvinnorepresentationen inom gynekologisk forskning och i Svensk Gynekologisk och Obstetrisk Förening, där hon menade att minst hälften av styrelseposterna borde vara besatta av kvinnor och att varannan ordförande naturligtvis ska vara kvinna.

Idag är 60% av gynekologerna, drygt 40% av forskarstuderande och 10% av professorerna inom gynekologi och obstetrik kvinnor. Förändringens vind blåser, fler kvinnor än män disputerar idag i gynekologi.

Att forskning är roligt och spännande är en självklarhet, men kvinnors livsförhållanden ställer andra krav på forskningssituationen än mäns livsförhållanden - än så länge. Kvinnor måste bli tuffare och kräva både tid och pengar till sin forskning. Dessutom är det nödvändigt att skaffa sig en mentor i forskarvärlden. En mentor är ett stöd, en kartläsare, en uttolkare av koder och signaler, en ovärderlig vägvisare, tills den dag kommer då man känner terrängen. Då måste man själv bli en mentor och föra kunskapen vidare. Vid den avslutande diskussionen dryftades kvinnliga forskares situation ytterligare. -"Om forskning betraktas som hobby utesluts kvinnor." -" Villkoren måste förbättras, dvs. möjligheter att få anslag och 1/2-tidstjänster." - "Vi kan inte hålla på med att undervärdera oss." - "Kvinnliga förebilder är viktiga och alla som redan är forskningsmeriterade måste vara aktiva rollmodeller." - "Konkurrera inte!" // Inger Mossberg

RECEPT PÅ MOR BARBROS MED. FO-KAKA

·        Tag 8 dl teorier om kvinnoforskning

·        Väg noga 500g av andra kvinnoforskares alster

·        Tillsätt 1/2 dl dialog med andra forskare

·        Blanda ämnet i en separat skål

Blanda alla ingredienser i en stor skål. Rör ner 5 st. visioner till en jämn blank smet. Smörj en tvärvetenskaplig form med rikligt anslagsfett. Grädda riktigt hett i några år. Smaka sedan av kakan - detta är medicinsk kvinnoforskning! // Barbro Wijma

 

 

 
Senast uppdaterad 2010-01-29
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12