Kvinnliga Läkares Klubbs hjälpfond

Stiftelsens ändamål:

1) ”Att genom bidrag främja vård av ålderstigna eller sjuka svenska kvinnliga läkare, som därav äro i behov. I särskilt ömmande fall kan hjälp lämnas till i Sverige bosatt, utländsk kvinnlig läkare.”

2) ”Att genom bidrag främja kvinnliga läkares deltagande i kongresser inom och utom Sverige för att därigenom skapa förutsättningar för ett ökat informations- och kunskapsutbyte på områden av särskilt intresse för kvinnliga läkare.”

Sammanfattning av kriterier för utdelning, avseende ändamål 1:        

Stipendium kan sökas av kvinnlig läkare som är sjuk eller gammal, men även av kvinnlig läkare med sjukdoms- eller utbrändhetssymtom som kan leda till arbetsoförmåga. Enligt stadgar delas stipendium i första hand ut till svenska kvinnliga läkare (v.g. se ovanstående utdrag ur stiftelsens stadgar)

Stipendium beviljas bland annat för ekonomiska svårigheter till följd av sjukdom eller ålderdom, samt för vård, behandling, hjälpmedel och dylikt. Stipendium kan även beviljas för utbildnings- eller utvecklingsaktivitet som har sådant värde för stipendiaten att deltagandet bedöms ha en förebyggande effekt mot sjukdom och arbetsoförmåga t.ex. ledarskapsutveckling, professionell utveckling eller personlig utveckling.

Ansökningar behandlas två gånger per år. Sista ansökningsdatum är 15 mars respektive 15 oktober, ansökningarna behandlas på nästkommande möte och utbetalning sker därefter om stipendium beviljas. Maximal stipendiesumma är 10,000 kronor. Stipendium från denna stiftelse kan av samma person högst erhållas två gånger under en femårsperiod. Prioritering mellan sökanden kan komma att ske beroende på hur stort ekonomiskt utrymme för utdelning som finns vid det aktuella söktillfället. Välskrivna ansökningar med ett tydligt syfte och kostnadsplan prioriteras.

Ansökningsblankett

Ansökningar skickas per post till stiftelseansvarig i KLF

Berit Edvardsson

Bärnstensvägen 35

907 41 Umeå

Har du frågor, maila vår stiftelseansvarig: berit.edvarsson@kvinnligalakare.se

 

 

Sammanfattning av kriterier för utdelning, avseende ändamål 2:        

Stipendium kan sökas av kvinnlig läkare som önskar delta i kongress som bedöms skapa förutsättningar för ett ökat informations- och kunskapsutbyte på områden av särskilt intresse för kvinnliga läkare.

Stipendium beviljas för kursavgift, resekostnader och boende i samband med kongressen.

Ansökningar behandlas två gånger per år. Sista ansökningsdatum är 15 mars respektive 15 oktober, ansökningarna behandlas på nästkommande möte och utbetalning sker därefter om stipendium beviljas. Ansökan måste vara stiftelseansvarig till handa innan kongressen äger rum. Maximal stipendiesumma är 10,000 kronor. Stipendium från denna stiftelse kan av samma person högst erhållas två gånger under en femårsperiod. Prioritering mellan sökanden kan komma att ske beroende på hur stort ekonomiskt utrymme för utdelning som finns vid det aktuella söktillfället. Välskrivna ansökningar med ett tydligt syfte och kostnadsplan prioriteras.

Ansökningsblankett

Ansökningar skickas per post till stiftelseansvarig i KLF

Ylva Morawski

Tantogatan 41

118 42 Stockholm

Har du frågor, maila vår stiftelseansvarig: ylva.morawski@kvinnligalakare.se

 
Senast uppdaterad 2017-09-03
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12