Gertrud Gussanders fond

Stiftelsens ändamål:

 ”På sätt styrelsen bestämmer användas till understöd åt gamla och/eller sjuka kvinnliga läkare, som äro i behov av sådant understöd.”

Sammanfattning av kriterier för utdelning:      

 Stipendium kan sökas av kvinnlig läkare som är sjuk eller gammal, men även av kvinnlig läkare med sjukdoms- eller utbrändhetssymtom som kan leda till arbetsoförmåga.

Stipendium beviljas bland annat för ekonomiska svårigheter till följd av sjukdom eller ålderdom, samt för vård, behandling, hjälpmedel och dylikt. Stipendium kan även beviljas för utbildnings- eller utvecklingsaktivitet som har sådant värde för stipendiaten att deltagandet bedöms ha en förebyggande effekt mot sjukdom och arbetsoförmåga t.ex. ledarskapsutveckling, professionell utveckling eller personlig utveckling.

Stipendiet kan sökas under hela året. Ansökan behandlas vid nästkommande styrelsemöte och utbetalning sker därefter om stipendium beviljats. Maximal stipendiesumma är 50,000 kronor. Stipendium från stiftelsen kan av samma person högst erhållas två gånger under en femårsperiod.

Ansökningsblankett

Ansökningar skickas per post till stiftelseansvarig i KLF

Berit Edvardsson

Bärnstensvägen 35

907 41 Umeå

Har du frågor, maila vår stiftelseansvarig: berit.edvarsson@kvinnligalakare.se

Ylva Morawski

Tantogatan 41

118 42 Stockholm

Har du frågor, maila vår stiftelseansvarig: ylva.morawski@kvinnligalakare.se

 
Senast uppdaterad 2017-09-03
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12