Om KLF

Kvinnliga läkares förening har sina rötter i Kvinnliga Läkares Kommitté, bildad 1916 av Karolina Widerström. Hon engagerade sig djupt i de sociala villkoren i allmänhet och kvinnors villkor i synnerhet. Karolina Widerström var Sveriges första kvinnliga läkare, utexaminerad 1888. Då var kvinnlig rösträtt, rätt till tjänst och lika lön på dagordningen. Kommittén blev Kvinnliga Läkares Klubb, ombildad 1969 till Kvinnliga Läkares Förening. 1976 blev KLF en intresse- och delförening i Läkarförbundet.

Idag är Sveriges Kvinnliga Läkares Förening, KLF, en av de största intresseföreningarna inom Läkarförbundet med ca 1500 medlemmar. KLF är öppen för såväl kvinnliga läkare som kvinnliga läkarstuderande. Läs om vår målsättning.

Läkarkåren består idag till nästan hälften av kvinnor. Trots detta är det fortfaranade framförallt män som intar ledande postitioner och manliga läkare tjänar mer än kvinnliga läkare på nästan alla positioner inom läkarkåren. Kvinnliga läkare är sjukskrivna i större utsträckning än manliga läkare, och var fjärde kvinnlig AT-läkare upplever sig diskriminerad på grund av kön.

Värderingen av vårt arbete, inom klinik, forskning och ledarskap måste ske utifrån jämställda principer. Verkligheten lämnar mycket övrigt att önska. Det är en myt att sjunkande status och lön inom yrket beror på en ökad andel kvinnor i professionen. Det finns ingen naturlag som sätter löner och utstakar karriärer. Det finns bara sociala krafter - som kan påverkas!

Den kvinnliga patienten har länge levt i en undanskymd tillvaro. Vi tror att en genusmedvetenhet hos läkarkåren leder till en ökad förståelse för våra patienter.

Arbetsredskap

 • Vi svarar på remisser från Läkarförbundet.
 • Vi lämnar in motioner till Läkarförbundets fullmäktige.
 • Vi bevakar Läkarförbundets handlande i för oss viktigafrågor och agerar för att våra synpunkter förs fram.
 • Vi ordnar kurser, möten och föreläsningar.
 • Vi gör en medlemstidning, Karolina, som utkommer 4 gånger om året.
 • Vi skriver artiklar i olika tidningar.
 • Stadgar

  Våra stadgar kan du läsa här.

   
  Senast uppdaterad 2014-10-25
  Medlemsrådgivning

  Fackliga och juridiska frågor:

  Mån-tors 9-17, fre 9-13
  Tel: 08-790 35 10
  medlemsradgivningen@slf.se

  Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

  Telefon: 08-790 35 70
  medlem@slf.se
  Mån och ons 9-12 & 13-15
  Tis, tors och fre 9-12