KLFs målsättning

 

KLFs målsättning är att ur ett genusperspektiv:

 

 • Granska kvinnliga läkares verklighet avseende yrkesliv, arbetsmiljö,  forskning och utbildning.

 • Analysera och sprida statistik avseende lön (särskilt livslön) och karriärgång.

 • Fokusera på lönenivåer, status och ackumulerade fördelar/nackdelar.

 • Beskriva och tydliggöra strukturer med utgångspunkten att svensk lag ska följas.

 • Synliggöra, beskriva och diskutera könssegregation och status mellan olika specialiteter.


 •  

  KLF ska arbeta med:

 • Att stärka KLFs genomslagskraft genom nyrekrytering.

 • Att skapa kreativa nätverk.

 • Att poängtera samhörighet och dialog med lokalföreningar och nätverk.

 • Att skapa allianser med andra kvinnoföreningar.

 • Att samarbeta med Läkarförbundet.


 •  

  KLFs strategi är:

 • Att aktivt bevaka kvinnliga läkares intressen och att agera i viktiga frågor.

 • Att deltaga i den offentliga debatten. •  
  Senast uppdaterad 2004-09-30
  Medlemsrådgivning

  Fackliga och juridiska frågor:

  Mån-tors 9-17, fre 9-13
  Tel: 08-790 35 10
  medlemsradgivningen@slf.se

  Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

  Telefon: 08-790 35 70
  medlem@slf.se
  Mån och ons 9-12 & 13-15
  Tis, tors och fre 9-12