Länkar

MEDICINSKA KVINNOORGANISATIONER

 

Medical Womens International Association MWIA
http://mwia.net

American Medical Womens Association
http://www.amwa-doc.org

Kvinnliga Ortopeders Sällskap
http://www.kvinnligaortopeder.org

 

 --------------------------------------------------------------------------------

 

ICKE MEDICINSKA KVINNOORGANISATIONER

 

Equal pay, vad händer i Europa?
http://www.pay-equity.org/

European Womens lobby
http://www.womenlobby.org/

Fredrika Bremerförbundet med nättidningen Hertha
http://www.fredrikabremer.se/

Kvinnliga Akademikers Förening (KAF)
http://www.ifuw.org/kaf

Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor http://www.ksan.se/

Regeringsarbete för jämställdhet
http://www.regeringen.se/

Svenska UNIFEM
http://www.unifem.se

Sveriges Kvinnolobby
http://www.sverigeskvinnolobby.se

1,6 - miljonerklubben
http://www.1.6miljonerklubben.com/

 

 --------------------------------------------------------------------------------

 

KVINNOFORSKNING


 Kvinnoforum
http://www.kvinnoforum.se/

Nordiska Institutet för kvinno- och könsforskning
http://www.nikk.no/


--------------------------------------------------------------------------------

 

DIVERSE

FATTA-kampanjen

fatta.nu

Nej till surrogatmödraskap

www.nejtillsurrogat.se

Om jämställdhet

www.jamstall.nu

Dödsorsak kvinna 
http://www.causeofdeathwoma.com

Sacos lönestatistik för läkare
http://www.saco.se/

Länk till JämO
http://www.do.se/

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks)
http://www.roks.se/

Statistiska Centralbyrån
http://www.scb.se

Leta internationella jobb
http://www.who.int/per/vacancies

Porrfria hotell - välj certifiering "Porrfritt enligt Roks"
http://www.informus.se

Rättviseförmedlingen
http://www.rattviseformedlingen.se/


--------------------------------------------------------------------------------

 

MEDICINSKA ORGANISATIONER

 

Eurohealth om bl.a. gender mainstreaming
http://www.eurohealth.ie/

Läkare utan gränser
http://www.msf.org

RICH Network 
http://www.richnetwork.se

Svenska Läkaresällskapet
http://www.svls.se/

Sveriges Läkarförbund
https://www.slf.se/

Sveriges yngre läkares förening
http://www.sylf.se/

 
Senast uppdaterad 2014-12-11
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12