Jämställdhet i Läkarkåren?

Sverige är världens mest jämställda land sägs det. Trots det tjänar kvinnliga läkare mindre än sina manliga kollegor inom samtliga positioner, de är mer sjuka och kåren är till viss del segregerad inom olika specialiteter. KLF arbetar för en jämställd arbetsmarknad för läkare, med lika lön och lika villkor.

____________________________________________________________

Manliga läkare tjänar fortfarande mer

Den genomsnittliga skillnaden var 5374 kr under 2015. Läs mer i Läkartidningen 2016;05

____________________________________________________________

Lathund om jämställdhet

"På tal om kvinnor och män"

- Lathund om jämställdhet 2016

____________________________________________________________

Stora löneskillnader mellan kvinnliga och manliga läkare

En kvinnlig läkare får i genomsnitt cirka en halv miljon kronor mindre i livslön än en manlig läkare. "Arbetsgivarna får skämmas, vi borde ha kommit längre" säger KLFs ordförande i Läkartidningen 11/2014

____________________________________

Läkarstudenter särbehandlas på grund av kön under praktiktiden

I Läkartidningen nr 6, 2013 kan man läsa att "Nästan var femte läkarstudent anser sig ha blivit särbehandlad på grund av kön under sin praktik. Det framkommer av en e-postenkätundersökning som Medicine studerandes förbund (MSF) gjort bland läkarstudenter på praktik i hela landet. Av de 729 tillfrågade svarade emellertid endast cirka hälften på enkäten. Den förkrossande majoriteten av dem som upplevt sig särbehandlade på grund av kön är kvinnor."

____________________________________________________________

Jämställt i vården?

Läs läkarstudenten Sara Leis artikel i läkartidningen nr 34 2012

____________________________________________________________

Stora skillnader mellan kvinnliga och manliga läkares arbetsföhållanden I den aktuella rapporten

 "Arbetsförhållanden, levnadsvanor och hälsa inom vård och omsorg" från Karolinska Institutets folkhälsoakademi framkommer att kvinnliga läkare är en särskilt utsatt grupp ifråga om arbetsförhållanden och hälsa, både jämfört med andra yrkesområden och jämfört med manliga läkare. Läs hela rapporten på: http://www.folkhalsoguiden.se/Rapport.aspx?id=3681

____________________________________________________________

Läs mer om Läkarförbundets handlingsplan Jämställda läkare

Handlingsplan för Jämställt specialitetsval

Utvärdering av mål och delmål gällande Jämställt specialitetsval

 
Senast uppdaterad 2017-09-02
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12