Stipendier

Läkarförbundet förvaltar två fonder som delar ut ekonomiskt stöd och stipendier till förbundets medlemmar.

Understödsfond

Sveriges läkarförbunds understödsfond ger ekonomiskt stöd till förbundsmedlemmar. Det är för närvarande i huvudsak medlemmar i Sveriges läkarförbund Student, som i slutet av sin utbildning inte får statliga studiemedel, som kan få hjälp av understödsfonden.

Läs mer

Forskningsfond

Sveriges läkarförbunds Forskningsfond är en stiftelse som främjar vetenskaplig forskning genom att dela ut stipendier och andra bidrag till angelägen medicinsk forskning.
Fonden förvaltas av Läkarförbundets centralstyrelse och stipendier delas ut varje år.

Läs mer

Senast uppdaterad 2017-03-20
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12