Ledningsstab

Hans Dahlgren, Förbundsdirektör, 08-790 34 02,
hans.dahlgren@slf.se

Mattias Eriksson, Politisk sekreterare, 08-790 34 01
mattias.eriksson@slf.se

Nanna Landström, Personalansvarig, 08-790 33 12
nanna.landstrom@slf.se

Max Schönhausen, Förbundssekreterare 08-790 34 03
maximillian.schonhausen@slf.se

Senast uppdaterad 2017-06-01
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12