Utbildnings- och forskningsdelegation (UFO)

UFOs uppgift är att bereda utbildnings- och forskningsfrågor till förbundsstyrelsen.

UFO ska vara policybildande och driver självständigt ett antal projekt kring utbildnings- och forskningsfrågor. UFO fattar egna beslut i de flesta frågor inom området, men principiella eller övergripande frågor ska FS besluta.

UFO består av 9 ledamöter från förbundsstyrelsen, yrkesföreningarna, Sveriges läkarförbund Student och specialitetsföreningarnas representantskap (en ledamot). Varje år arrangerar UFO ett sammanträde tillsammans med universitetsorternas läkarföreningar (ULF).

Sofia Rydgren Stale, ordförande sofia.rydgren.stale@slf.se
Anders Lundberg (SYLF) anders.h.lundberg@gmail.com
Annika Lindström (SPLF) annika.lindstrom@ltdalarna.se
Luwam Zewenghiel (Sveriges läkarförbund Student) luwam.zewenghiel@slf.se
Mikael Rolfs (SLCF) mikalerolfs@gmail.com
Nadja Schuten Huitink (DLF) Nadja.Schuten-Huitink@slf.se
Tora Borén (SYLF) toramaja@gmail.com
Ragnar Westerling (ordförande spec.rep.) ragnar.westerling@pubcare.uu.se
Sten Östenson (Sjukhusläkarna) sten.ostenson@slf.se

Kansli:
Per Wahlstedt, sekreterare per.wahlstedt@slf.se
Jenny Lundqvist jenny.lundqvist@slf.se

Senast uppdaterad 2018-03-06
Medlemsrådgivning

Annorlunda öppettider under valborg

Medlemsrådgivningen är stängd måndag 30/4 och tisdag 1/5
Medlemsadministration är stängd måndag 30/4 och tisdag 1/5
Receptionen är öppen måndag 30/4 9 – 12 och stängd tisdag 1/5
Växeln är öppen måndag 30/4 9 – 12 och stängd tisdag 1/5

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12