Rådet för läkemedel, IT och medicinteknik

  • Rådgivande och beredande organ till förbundsstyrelsen i läkemedels-, IT- och medicintekniska frågor - i vid bemärkelse.
  • Följa utvecklingen i läkemedelspolitiska, IT och medicintekniska frågor såväl i samhället och sjukvården i stort, som inom förbundsorganisationen.
  • Informera om och följa upp förbundets olika politiska program inom dessa områden.
  • Remissinstans för FS och kansliet.

Elin Karlsson, ordförande elin.karlsson@slf.se
Eva Bjärtun eva@bjartun.se  
Björn Hansell bjorn.hansell@gmail.com
Johan Månflod johanmanflod@yahoo.se
Rikard Lövström rikard.lovstrom@gmail.com
Synnöve Lindemalm synnove.Lindemalm@gmail.com
Shokoufeh Manouchehr Pour Naeini shokoufeh.manouchehr@vgregion.se
Magnus Simonsson magnus.simonsson@telia.com
Anders Dahlqvist, adjungerad anders.dahlqvist@slf.se
Jan Kövamees, adjungerad jan.kovamees@abbvie.com
Solmaz Golchin, adjungerad Sveriges läkarförbund Student, solmaz.golchin@slf.se

Kansli:
Eva Stina Lönngren, sekreterare, 08-790 34 41

Senast uppdaterad 2018-01-09
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12