Klimat och hälsa, arbetsgrupp

Klimatförändringar har stor betydelse för människors hälsa. Sjukvården och inte minst läkarna måste bidra till att vända utvecklingen - men också förbereda sig för det förändrade sjukdomspanorama som kan uppstå.

Arbetsgruppen Klimat och hälsa ska under 2015 ta fram en policy som beskriver hur läkarkåren och Läkarförbundet kan bidra positivt i klimatfrågan. Policyn ska också beskriva hur läkarna kan sprida kunskap om sambandet mellan hälsa och klimat.

Karin Båtelsson, ordförande
Sofia Rydgren Stale
Björn Fagerberg
Zoe Altamarano
Sofia Lindegren
Olle Hollertz
Anna-Carin Olin

Underlag - inspiration

Läs mer

Senast uppdaterad 2018-01-12
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11