Etik- och ansvarsrådet (EAR)

EAR handlägger förbundets yrkesetiska frågor och marknadsföringsfrågor rörande läkarverksamhet.

Rådet bevakar de delar av hälso- och sjukvårdsförfattningarna som anknyter till läkarnas yrkesansvar. Rådet verkar för att stärka och utveckla läkarkårens medvetenhet i medicinsk-etiska frågor. Delmål i arbetet är bland annat att sammanställa och sprida kunskap om nationella och internationella etiska regler och att tydliggöra etiska frågeställningar i den kliniska vardagen. 

Thomas Lindén, ordförande, thomas.linden@slf.se tel. 072-216 23 91
Bengt von zur-Mühlen
Sven Söderberg
Carina Iloson
Erik Dahlman
Torsten Mossberg
Kristin Arthur
Theodor Lav, adjungerad Sveriges läkarförbund Student

Kansli:
Tomas Hedmark, sekreterare, tomas.hedmark@slf.se tel. 08-790 33 31

Senast uppdaterad 2018-05-03
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11