Etik- och ansvarsrådet (EAR)

EAR handlägger förbundets yrkesetiska frågor och marknadsföringsfrågor rörande läkarverksamhet.

Rådet bevakar de delar av hälso- och sjukvårdsförfattningarna som anknyter till läkarnas yrkesansvar. Rådet verkar för att stärka och utveckla läkarkårens medvetenhet i medicinsk-etiska frågor. Delmål i arbetet är bland annat att sammanställa och sprida kunskap om nationella och internationella etiska regler och att tydliggöra etiska frågeställningar i den kliniska vardagen. 

Thomas Lindén, ordförande, thomas.linden@slf.se tel. 072-216 23 91
Carina Iloson
Elin Karlsson
Erik Dahlman
Jonas Ålebring
Pauline Lindblom
Torsten Mossberg
Theodor Lav, adjungerad Sveriges läkarförbund Student

Kansli:
Tomas Hedmark, sekreterare, tomas.hedmark@slf.se tel. 08-790 33 31

Senast uppdaterad 2017-09-05
Medlem

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:
Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12