Medlem i Läkarförbundet som pensionär

Vi tillämpar flexibel åldersgräns för när du kan bli pensionärsmedlem i Läkarförbundet. Anledningen är att många läkare fortsätter att arbeta efter 65 och då behöver de ha kvar den fackliga servicen.

Om du fyllt 61 år och din yrkesverksamhet har upphört kan du anmäla dig som pensionärsmedlem i Läkarförbundet. Anmälan ska göras skriftligen till Läkarförbundet, Box 5610, 114 86 Stockholm på blanketten Anmälan pensionärsmedlem.

Som pensionärsmedlem kommer den service du får från Läkarförbundet att förändras. Om du vid senare tillfälle åter vill registrera dig som yrkesverksam kan du höra av dig till medlem@slf.se eller 08-790 35 70.

Som pensionärsmedlem får du:

Individuell rådgivning

Du får personlig rådgivning och biträde inom pensionsfrågor. Du får stöd avseende händelser som inträffat under din tid som yrkesverksam medlem.


Läkartidningen

Läkartidingen ingår i medlemskapet.

Som pensionär får du rabatt på Läkartidningens symposier. Är du även medlem i SÄL får du ytterligare rabatt och betalar endast 300 kronor + moms.


Medlemsförmåner

Erbjudande inom bland annat resor, fritidsboende, litteratur och kultur.


Inflytande

Som medlem har du möjlighet att påverka Läkarförbundets arbete.


Frivilligt medlemskap

Som pensionärsmedlem väljer du själv om du vill vara medlem i Läkarförbundets lokal- och yrkesföreningar.


Till pensionärsmedlemmar ges inte juridiskt biträde i ansvarsärenden och stöd som berör yrkesverksam läkare.

Kostnad

Som pensionärsmedlem betalar du 876 kr per år för medlemskapet i Läkarförbundet. Kostnaden för delföreningar varierar. Faktureras uppdelat på tre gånger per år; januari, maj och september.

Sveriges Äldre Läkare

Det finns en intresseförening inom Läkarförbundet för pensionärsmedlemmar: Sveriges Äldre Läkare SÄL. Läs mer om SÄL på deras hemsida.

Frivilligt med delföreningar

När du är pensionär kan du vara med i Läkarförbundet utan att vara med i lokal- och yrkesföreningar.

Frågor och svar

Jag har varit pensionärsmedlem en tid men ska tillfälligt återgå i arbete. Vad gör jag?
Du kan välja att tillfälligt bli yrkesverksam medlem igen för att få tillgång till vår individuella rådgivning. Kontakta Medlemsadministrationen, medlem@slf.se.

Jag är pensionärsmedlem men behöver hjälp i en fråga som inträffade under tiden jag var yrkesverksam. Får jag det?
Ja. Vi ger individuell rådgivning och biträde om händelsen inträffade under tiden du var yrkesverksam medlem.

Senast uppdaterad 2018-01-25
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11