Vanliga frågor om avgiften

Jag ska vara föräldraledig ett år framåt. Kan jag få lägre medlemsavgift?

Svar: Du kan ansöka om reducerad medlemsavgift om du har en bruttoinkomst under 190.000 kr per kalenderår. Reducering kan även ges på andra grunder t ex utlandsvistelse. Läs mer om reducerad avgift >

Jag har fått en faktura från Läkarförbundet med avgift till mina olika föreningar, Stockholms läkarförening, Sjukhusläkarföreningen och Sjukhusläkarföreningen Stockholm. Kan jag  välja att bara betala till en av föreningarna? 

Svar: Nej, enligt Läkarförbundets stadgar ska alla yrkesverksamma tillhöra en lokalförening, minst en yrkesförening och yrkesföreningens lokalavdelning om det finns. Du måste alltså betala alla dina föreningar.

Lokal- och yrkesföreningarna är mycket viktiga. Lokalföreningen har unik kunskap om dina villkor på just den ort där du arbetar och yrkesföreningarna bevakar frågor som är viktiga för just din yrkestillhörighet.

Fakturan kommer till fel adress. Ändras inte min adress automatiskt när jag anmäler flytten till Folkbokföringen?

Svar: Nej, du måste själv meddela Läkarförbundet att du har flyttat. Mejla till medlem@slf.se

Senast uppdaterad 2014-01-10
Medlemsrådgivning

Driftstopp i SACO lönesök i dag fredag 19/4.

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12