Avgifter för medlemskap

Avgiften till Läkarförbundet varierar beroende på vad du arbetar som och var du bor.

RÄKNA UT DIN AVGIFT>

Student

Sveriges läkarförbund Student, tidigare MSF, kostar 250 kronor/år, faktureras i januari.

Pensionär

Pensionärsmedlem betalar 876 kr per år till Läkarförbundet. Läs mer

Yrkesverksam

Avgifterna till Läkarförbundet är uppdelade i fyra delar.

  1. Läkarförbundet
  2. Lokalförening
  3. Yrkesförening
  4. Lokal yrkesförening

Faktureras tre gånger per år; januari, maj och september.

Exempel på medlemsavgifter (2016)

Beroende på eventuell avgiftsreducering och vilken lokal- och yrkesförening du tillhör kommer avgiften att variera.

Exempel 1 - Nyutexaminerad:
1. Förbundsavgift, reduktion 50 % pga. nyutexaminerad - 124:50 kronor
2. Stockholms läkarförening - 60 kronor
3. Sveriges Yngre Läkares förening (SYLF) - 44 kronor
4. SYLF Stockholm - 12 kronor
Summa 240:50 kronor/månad

Exempel 2 - Specialist:
1. Förbundsavgift - 249 kronor
2. Göteborgs läkarförening - 83 kronor
3. Sjukhusläkarna (Sf) - 45 kronor
4. Sf Göteborg - 2 kronor
Summa 371 kronor/månad

1. Förbundsavgiften, kronor/år - 2016

Ordinarie medlem: 2988

Medlemmar dubbelanslutna till SULF: 1494 

Pensionärsmedlem: 876

Nyutexamenerad: förbundsavgiften gratis under examenstertialet. Därefter är avgiften reducerad med 50 procent i två år, samt med 25 procent i ytterligare ett år. 

2. Lokalföreningsavgift (kr/år)

Blekinge läkarförening - 250
Nordvästra Götalands läkarförening - 744
Gotlands läkarförening - 480
Gästrike-Hälsinge läkareförening - 600
Göteborgs läkarförening - 1080
Hallands läkarförening - 600
Jämtlands läns läkarförening - 150
Jönköpings läns läkarförening - 480
Kalmar läns läkarförening - 600
Dalarnas läkarförening - 540
Östra Skånes läkarförening - 1080
Kronobergs läns läkarförening - 396
Malmö läkareförening - 1140
Mellersta Skånes läkareförening - 720
Nordvästra Skånes läkareförening - 600
Norrbottens läkarförening - 600
Skaraborgs läkarförening - 450
Stockholms läkarförening - 720
Södermanlands läkarförening - 600
Upplands Allmänna läkarförening - 720
Värmlands läkarförening - 540
Västerbottens läns läkareförening - 780
Västmanlands läns läkarförening - 600
Medelpads läkarförening - 96
Ångermanlands läkarförening - 240
Älvsborgs södra läkarförening - 720
Örebro läns läkarförening - 540
Östergötlands läkarförening - 1080

3. Yrkesföreningsavgift (kr/år)

Sveriges Yngre Läkares Förening(SYLF) - 528
Sjukhusläkarna (Sf) - 540
Svenska distriktsläkarföreningen (DLF) - 864
Svenska privatläkarföreningen (SPLF) - 1200
Svenska företagsläkarföreningen (SFLF) - 1900
Svenska militärläkarföreningen (MLF) - 300
Sveriges Industriläkarförening - 500
Sveriges läkarförbunds chefsför.(SLCF) - 650

4. Lokal yrkesföreningsavgift

Avgiften skiljer sig mellan lokalavdelningarna.

Senast uppdaterad 2018-04-04
Medlemsrådgivning

Driftstopp i SACO lönesök i dag fredag 19/4.

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12