Svenska Privatläkarföreningen (SPLF)

Hemsida >

Svenska Privatläkarföreningen är en yrkesförening inom Sveriges läkarförbund och en sammanslutning av förbundsmedlemmar, vilka är verksamma inom den privata vårdsektorn.

Sven Söderberg, ordförande
svenoheli@gmail.com
076 - 786 68 36

Kansli:
Johnny Gustafsson
johnny.gustafsson@slf.se
Tel 08-790 33 30
Fax 08-20 52 17

För att främja hög kvalitet inom den privata vården har SPLF inrättat ett särskilt utskott för fortbildningsaktiviteter, Privatläkarakademien (PLA).

Senast uppdaterad 2017-10-05
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12