Svenska Infektionsläkarföreningen

Hemsida >

Göran Günther, ordf
goran.gunther@akademiska.se

Senast uppdaterad 2013-01-24
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11