Fristående nätverk

Föreningen Homosexuella Läkare

Kontakt: Ordförande Sven Grützmeier,
Tel: 08-08 616 24 65
sven.grutzmeier@ki.se
www.gaydoctor.se

Stiftelsen Läkare mot AIDS forskningsfond

Kontakt: Kansli vxl: 08-790 33 00
info@aidsfond.se
www.aidsfond.se

Läkare i världen

Kontakt: Kansli: 08-664 66 87
info@lakareivarlden.org
www.lakareivarlden.se

Läkare mot tobak

Kontakt: Ordförande Göran Boëthius
Tel: 669 81 58 
www.doctorsagainsttobacco.org/

Läkare utan gränser

Kontakt: Kansli: 08-5560 9800
office-sto@msf.org
www.lakareutangranser.se/

Läkare för miljön

Kontakt: Ordförande Ingrid Eckerman
info@lakareformiljon.se
www.lakareformiljon.se

Svenska läkare mot kärnvapen

Kontakt Kansli: 08-400 20 483
info@slmk.org

www.slmk.org/

Senast uppdaterad 2016-01-07
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12