Föreningar

Som medlem i Läkarförbundet är du med i lokalföreningen som finns där du arbetar och en yrkesförening. Det finns också specialitets- och intresseföreningar.

Lokalförening
Läkarförbundet har 28 lokalföreningar och några samarbetsorgan som arbetar med lokala frågor på din arbetesplats. Du är med i lokalföreningen som finns där du arbetar.

Yrkesförening
Läkarförbundet har åtta yrkesföreningar. Den gemensamma nämnaren är läkarens ställning i yrket.

Sveriges läkarförbund Student
Läkarförbundets studerandeorganisation arbetar för dig under studietiden. Den lokala avdelningen ordnar bland annat AT-mässor och andra träffar.

Specialitetsförening
Du kan välja att vara med i en eller flera specialitetsföreningar.

Intresseförening
En intresseförening är en riksomfattande sammanslutning av läkare med gemensam facklig inriktning.

Fristående nätverk
Nätverk med läkare.

Senast uppdaterad 2016-04-01
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12