WMA diskuterade hälsodatabaser och läkared

World Medical Association, WMA, en internationell läkarorganisation vars huvudfokus är etik och vårdrelaterade mänskliga rättigheter, höll i förra veckan i Taipei sitt årliga general assembly-möte. Läkarförbundets delegater vid mötet var förbundsordföranden Heidi Stensmyren och förbundsstyrelseledamoten Thomas Lindén.

Vid mötet diskuterades bland mycket annat kontroversiella frågor som könsbestämning av foster, medicinsk cannabis och medicinsk turism. Dessutom fördes fram förslag om uppdatering av WMAs deklaration om klimat och hälsa.

Det antogs också en rad policies, däribland WMA Statement on cyber-attacks on health and other critical infrastructure och WMA Declaration of Taipei on ethical considerations regarding health databases and biobanks. Den sistnämnda deklarationen innehåller riktlinjer för hälsodatabaser och biobanker. Arbetet med deklarationen har pågått länge och har inte varit enkelt, eftersom olika länder haft olika syn på hur strikt frågor om bl.a. individers samtycke ska regleras. Den nu antagna deklarationen är en kompromiss mellan olika intressen.

WMA antog även, mot bakgrund av den senaste tidens attacker mot hjälpinsatser och vårdinrättningar i Syrien, WMA Resolution on the protection of health care facilities and personnel in Syria.

Vid general assembly-mötet fortsatte också det pågående arbetet med översyn av WMAs Genevedeklaration ("den internationella läkareden"). Läkarförbundet ingår i den arbetsgrupp som arbetar med översynen och tanken är att en ny version av deklarationen ska kunna antas vid nästa general assembly, hösten 2017. Arbetsgruppen kommer sannolikt att föreslå att det i deklarationen tas in skrivningar om respekt för patientens autonomi och om att läkare bör bidra med sina kunskaper för att främja sjukvårdens utveckling.

Läs mer på WMAs hemsida, www.wma.net , där alla nya policies finns publicerade.

Senast uppdaterad 2016-10-24
Medlemsrådgivningen

medlemsradgivningen@slf.se
Tel: 08-790 35 10
Må- tors 9-17, fre 9-13