WMA diskuterade flyktingsituationen och läkared

World Medical Association (WMA, www.wma.net) höll i förra veckan Council-möte i Buenos Aires. Läkarförbundet, som har en plats i WMA:s Council (styrelse), deltog aktivt i mötet genom delegaterna Heidi Stensmyren och Elin Karlsson, ordförande i förbundets Etik- och ansvarsråd.

WMA:s främsta fokusområden är etik och mänskliga rättigheter och vid mötet antogs en resolution om flyktingar och migranter, WMA Council Resolution on refugees and migrants. I resolutionen erinras om läkares skyldighet att ge vård efter behov och världens regeringar uppmanas att tillgodose alla människors behov av såväl adekvat hälso- och sjukvård som säkra och adekvata levnadsförhållanden.

Det antogs även en resolution om zikaviruset, WMA Council Resolution on Zika virus infection. Där framhålls behovet av tydlig information, forskning för att bl.a. utveckla ett säkert vaccin samt god vård och uppföljning av barn som föds med utvecklingsavvikelser.

Ett av WMA:s äldsta och mest centrala dokument är Genevedeklarationen (”den internationella läkareden”), som antogs redan 1948. Läkarförbundet ingår i den arbetsgrupp inom WMA som fått i uppdrag att leda en varsam översyn av deklarationen. Arbetsgruppen diskuterade bl.a. att i deklarationen eventuellt ta in skrivningar om patientautonomi, arbete enligt vetenskap och beprövad erfarenhet (good medical practice) och att läkare bör bidra med sin medicinska kunskap för att främja hälso- och sjukvårdens utveckling.

Ytterligare frågor som diskuterades vid Council-mötet var bl.a. eutanasi, trafficking med barn, kvinnlig könsstympning och cyberattacker mot hälso- och sjukvården.

Senast uppdaterad 2016-05-03
Medlemsrådgivningen

medlemsradgivningen@slf.se
Tel: 08-790 35 10
Må- tors 9-17, fre 9-13