SLF-internationellt, januari 2015

Nyhetsbrevet tar upp ett urval av den senaste tidens internationella händelser som har relevans för  hälso- och sjukvårdsområdet eller läkaryrket. 

Lettland ny EU-ordförande

I samband med årsskiftet inledde Lettland sin 6-månadersperiod som ordförandeland i EU:s ministerråd. Letterna vill särskilt fokusera på "ett konkurrenskraftigt, digitalt och engagerat Europa". En av de stora uppgifterna blir att få igenom kommissionens förslag till investeringsplan på 315 miljarder euro. Vid årsskiftet anslöt sig dessutom Litauen till euroområdet vilket innebär att landet är det 19:e i ordningen att införa euron som valuta.

Färre förslag i EU-kommissionens arbetsprogram 2015

I arbetsprogrammet för 2015 presenteras 23 nya initiativ vilket är betydligt färre än tidigare år. Samtidigt drar kommissionen tillbaka eller förändrar 80 förslag som redan är i pipeline, detta enligt regelförenklingsprogrammet Refit. Ett av de  23 nya förslagen som berör läkare handlar om regler som underlättar arbetskraftens fria rörlighet inom EU.

Norska fack strejkar mot ny arbetsmiljölag

De norska motsvarigheterna till LO och TCO (LO, Unio och YS) arrangerade den 28 januari en politisk strejk i protest mot regeringens förslag till ny arbetsmiljölag vilket innebär att det blir betydligt enklare för arbetsgivare att använda tidsbegränsade anställningar.

Läkarstrejk på Island avbruten

För första gången någonsin gick den isländska läkarkåren ut i strejk under hösten 2014. I början av januari gick arbetsgivarna med på rejäla löneförhöjningar och löften om investeringar inom sjukvården. Stora besparingar har gjorts inom sjukvården sedan finanskraschen vilket lett till att många läkare lämnat landet men nu så kan läkarna förvänta sig en löneökning på ca 30 procent under en tvåårsperiod.

Läkares fortbildning inom EU kartlagd

EU-kommissionen publicerade nyligen den kartläggning som CPME genomfört av fortbildning för hälso- och sjukvårdspersonal inom EU. Sverige är ett av tre länder inom EU som helt saknar fortbildningskrav för farmaceuter, barnmorskor, tandläkare, sjuksköterskor och läkare. Vad gäller läkare så finns det totalt 11 länder som helt saknar fortbildningskrav. CPMEs verkställande utskott har också börjat planera en gemensam fortbildningskonferens mellan samtliga europeiska läkarföreningar som eventuellt kan hållas i december 2015. Man tänker sig också söka stöd från Luxemburg som har ordförandeskapet för ministerrådet under hösten 2015.

Senast uppdaterad 2015-04-09
Medlemsrådgivningen

medlemsradgivningen@slf.se
Tel: 08-790 35 10
Må- tors 9-17, fre 9-13