SLF-internationellt mars 2016

Information om Läkarförbundets internationella arbete och ett urval av den senaste tidens internationella händelser som har relevans för hälso- och sjukvårdsområdet eller läkaryrket.

Gemensamt uttalande om primärvården i Norden

De nordiska läkarförbunden träffas två gånger om året för att diskutera aktuella händelser och samarbeten. Senaste mötet var i Stockholm och i samband med det skrev de nordiska läkarförbunden under ett gemensamt uttalande om primärvården och dess fortsatta bemanning. Uttalandet har sedan skickats till det Nordiska ministerrådet.

Läs uttalandet

Yrkeskvalifikationsdirektivet

Yrkeskvalifikationsdirektivet (2005/36/EG) har uppdaterats enligt ändringsdirektivet (2013/36/EG). En del av de ändringar som skett är

  • språkkrav för de som är utbildade inom EU, där kunskaper i svenska eller danska och norska krävs för att få ut en svensk legitimation.
  • man kan tillgodoräkna sig praktik gjord utomlands.
  • tidsbegränsning för hur mycket man kan tillgodoräkna sig av tidigare ST, för en tilläggsspecialitet.

Läs mer

WMA Istanbul

WMA ( World Medical Association) anordnade ett symposium "War, Migration and health" i Istanbul 26- 27 /2 för att att diskutera utmaningarna för Hälso-och sjukvården med anledning av det ökade antalet flyktningar.

Sverige och Läkarförbundet var inbjudna att delta i ett panelsamtal där Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren berättade om hur Sverige tacklat utmaningarna för vårt sjukvårdssystem och vad Läkarförbundet gör för flyktningar och nyanlända läkare.

I symposiet deltog företrädare från läkarorganisationer från en rad länder, FN-observatörer, Läkare utan gränser och andra civila organisationer som arbetar med flyktningssituationen.

Continuous Professional Development, CPD fortbildning

I december träffades en rad Europeiska läkarorganisationer i Luxembourg för en heldag om fortbildning, där bland annat olika länder presenterade sina fortbildningsmodeller.

Dagen avslutades med att samtliga organisationer på plats skrev under ett konsensusuttalande om läkarnas fortbildning. Uttalandet ligger till grund for fortsatt arbete med läkarnas fortbildning på EU-nivå.

Sveriges läkarförbund fanns på plats genom Karin Båtelson och Sofia Rydgren-Stale.

Läs uttalandet

Nyanlända läkare

Läkarförbundet arbetar löpande med ett praktiknätverk och har startat ett nytt fadderskapsprogram. Dessutom finns flera lokala initiativ som språkcafé och mingelkvällar med landstinget tillkommit.

Läkarförbundet bevakar även Socialstyrelsens arbete med att ändra vägen till legitimation för läkare utbildade utanför EU / EES.

 


Har du frågor eller vill veta mer om något ämne, hör av dig till internationell samordnare milla.jarvelin@slf.se

Senast uppdaterad 2016-03-14
Medlemsrådgivningen

medlemsradgivningen@slf.se
Tel: 08-790 35 10
Må- tors 9-17, fre 9-13