SLF-internationellt, maj-juni 2015

Nyhetsbrevet tar upp ett urval av den senaste tidens internationella händelser som har relevans för hälso- och sjukvårdsområdet eller läkaryrket.

Journalsystem granskade av EU-kommissionen

I en studie som EU-kommissionen publicerat analyseras medlemsstaternas lagar som reglerar elektroniska journalsystemen och hur lagarna fungerar med hänsyn till gränsöverskridande vård. Rapporterna ger också en rad rekommendationer för varje land.

EU-kommissionen om den österrikiska läkarutbildningen

Österrike har planerat att införa en kvotering till läkarutbildningen där 75% av platserna ska gå till studenter som genomgått grundskolan i landet. EU-kommissionen har nyligen beslutat att detta strider mot den fria rörligheten inom EU då förslaget indirekt diskriminerar andra EU-medborgare. Österrike har nu skjutit fram beslutet till 2016 för att bättre kunna samla statistik och data för att kunna rättfärdiga förslaget. EU-kommissionen kommer åter granska ärendet.

Nordiskt avtal om gemensam arbetsmarknad för läkare utreds

De nordiska hälsoministrarna har tidigare diskuterat (se artikel i Läkartidningen) att upphäva den nordiska överenskommelsen om en gemensam arbetsmarknad för hälso- och sjukvårdspersonal. Läkarförbundet har uttryckt viss oro för att ett upphävande av avtalet skulle innebära problem för specialistläkare inom vissa specialiteter att snabbt få behörighet att arbeta i annat nordiskt land. Läkarförbundet har efterfrågat en bättre konsekvensanalys av ett eventuellt upphävande. I gränshindersrådets årsrapport för 2014  beskriver rådet att man avser att följa Läkarförbundets rekommendation och göra en konsekvensanalys av ett eventuellt upphävande. Gränshindersrådet har bett hälsoministrarna att avvakta med beslutet att upphäva avtalet till konsekvensanalysen är färdig.

EU-domstolen ger parterna rätt att reglera visstidsanställningar

EU:s bemanningsdirektiv hindrar inte att ett nationellt kollektivavtal begränsar inhyrningen av anställda. Det är innebörden av en dom i EU-domstolen i mars. Målet gällde användningen av inhyrd arbetskraft vid ett finskt företag, och den finska domstolen ställde sig frågande till om det var i enlighet med direktivet att begränsa inhyrningen vid arbetstoppar.

Union to Union - Saco går med i fackens biståndsorganisation

Den 7e maj blev Saco medlem i det som tidigare hette LO-TCOs Biståndsnämnd. Genom att Saco nu är medlem bytte organisationen också namn till Union to Union. Organisationen ska liksom tidigare arbeta för att stärka arbetstagarorganisationer i andra länder. Läkarförbundet har nu som medlem i Saco möjlighet att delta i det internationella fackliga utvecklingssamarbetet.

Senast uppdaterad 2015-06-01
Medlemsrådgivningen

medlemsradgivningen@slf.se
Tel: 08-790 35 10
Må- tors 9-17, fre 9-13