Norden

Nordiska läkarrådet
De fem nordiska läkarförbunden har samarbetat länge. Sedan 1992 är arbetet strukturerat inom det Nordiska läkarrådet vars styrelse träffas två gånger per år.

Avsikten med de nordiska mötena är dels att hålla varandra informerade om händelseutvecklingen i respektive land, men också att diskutera gemensamma initiativ och ställningstaganden till de frågor som behandlas i de olika internationella läkarorganisationer där de nordiska läkarförbunden är medlemmar.

Ett resultat av det täta nordiska samarbetet är bl.a. det gemensamma pressmeddelande om uppmaningen om skydd till civilbefolkningen i samband med Gaza kriget i januari 2009.
Länk: Pressmeddelande

Andra gemensamma internationella frågor där man fördelar arbetsinsatserna är:
• Avtal mellan WMA och den globala läkemedelsindustrin
• Placebo
• Stamceller
• Hälsoeffekter av klimatförändringen
• EU:s patientdirektiv
• Hälso- och sjukvårdspersonalsrollen
• e-Hälsa
• EU-kommissionens läkemedelspaket
• Livsuppehållande behandling

Annat nordiskt samarbete

Juridiskt bistånd till medlemmar i de nordiska läkarförbunden
De nordiska läkarförbunden har en överenskommelse om att hjälpa varandras medlemmar under en period. Vet man redan när man börjar ett arbete i ett nordiskt grannland att man ska stanna mer än sex månader, bör man ansöka om medlemskap i det land som man arbetar i.
Länk:Riktlinjer för juridiskt bistånd

Att arbeta som läkare i Norden
Information till nordiska medborgare med nordisk auktorisation/legitimation som läkare, som omfattas av överenskommelsen om gemensam arbetsmarknad för viss hälso- och sjukvårdspersonal.
Länk: Att arbeta som läkare i Norden

Den framtida läkararbetsmarknaden i de nordiska länderna
I mitten på 1970-talet beslöt läkarförbundens styrelser i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige att förbunden ska verka för:

  • balanserad läkararbetsmarknad i varje land
  • att behörighetsregler och utbildningssystem i respektive land utformas så att en gemensam nordisk arbetsmarknad kan upprätthållas
  • att dessa förhållanden regleras så, att nordiska läkares tillgång till den internationella arbetsmarknaden underlättas

Sedan dess har prognoser redovisats vartannat år från och med år 1982.

Läkares vidareutbildning i de nordiska länderna (Gula boken)
En gemensam nordisk sammanställning över bestämmelser för specialistutbildning i de nordiska länderna. Här redovisas vidareutbildningens struktur och organisation samt aktuella reformer i respektive land.
Länk: Gula boken

Senast uppdaterad 2013-10-24
Medlemsrådgivningen

medlemsradgivningen@slf.se
Tel: 08-790 35 10
Må- tors 9-17, fre 9-13