Dokument om estetiska behandlingar antaget av WMA

World Medical Association (WMA) höll i början av oktober sitt årliga general assembly-möte. Svensk delegat vid mötet var förbundsordföranden Heidi Stensmyren.

Vid mötet antogs en policy rörande estetiska behandlingar, WMA Statement on aesthetic treatment. I policyn, som initierats och till stor del utarbetats av Läkarförbundet, finns grundläggande principer som WMA anser att de som utför estetiska behandlingar ska rätta sig efter. Bland annat finns skrivningar om information, samtycke, dokumentation, behandling av underåriga, tillsyn och marknadsföring. Policyn riktar sig i huvudsak till läkare, men WMA uppmuntrar även andra som utför estetiska behandlingar att tillämpa principerna i dokumentet.

Vid mötet antogs även policydokument med etiska riktlinjer för internationell rekrytering av läkare, om skydd av vårdpersonal i krigssituationer och om behandling av tvångsisolerade fångar. Dessutom antogs en resolution rörande den pågående ebolaepidemin.

Vidare diskuterades frågan om hälsodatabaser och biobanker. En arbetsgrupp inom WMA arbetar för närvarande med ett policydokument med etiska riktlinjer för sådana. WMA avser att relativt snart erbjuda intressenter att lämna synpunkter på ett utkast till policy.

Läs mer på WMA:s hemsida, www.wma.net, där antagna policies finns publicerade.

Senast uppdaterad 2014-10-20
Medlemsrådgivningen

medlemsradgivningen@slf.se
Tel: 08-790 35 10
Må- tors 9-17, fre 9-13