Hederspriser

Sveriges läkarförbund har inrättat två hederspriser för att uppmärksamma medlemmar som gjort extra insatser för läkarkåren eller förbundet. Vi uppmuntrar positiva händelser och förebilder.

Hederspriserna kommer att delas ut på Sveriges läkarförbunds fullmäktige 2017 och annonseras därefter på lakarforbundet.se.


Läkare som leder

tilldelas en medlem som:

• Uppnått framgång i att leda en verksamhet som bidrar till god vård
• Har visat kreativitet, initiativ och hängivenhet i strävan att förbättra arbetsmiljö och förutsättningar för läkare i arbete
• Är en positiv förebild för kollegor
Pris: 25 000 kronor

2017 års pris delades ut på Sveriges läkarförbunds fullmäktige. Priset tilldelades Britta Wallgren, Landschef Capio i Sverige.

"För sina förtjänstfulla insatser som chef och ledare har Britta Wallgren utmärkt sig särskilt för sin ledarstil och nära kontakt med de lokala verksamheterna under tiden på S:t Görans sjukhus. Britta Wallgren är en sann inspiratör som visat att det går att ta sig från verksamhetsgolvet ända upp till att bli landschef för Capio Sverige."


Sveriges läkarförbunds hedersomnämnande

tilldelas medlem som erkännande för:

• Förtjänstfull insats för Sveriges läkarförbund

Som insats räknas rekryteringsinsats eller annan insats som lett till påtaglig fördel för förbundet och dess tillväxt.
Pris: 25 000 kronor

2017 års pris delades ut på Sveriges läkarförbunds fullmäktige. Priset tilldelades Sveriges läkarförbund Student Utland.

För deras förtjänstfulla insatser att sätta Sveriges läkarförbund på den internationella kartan och möta utmaningen att rekrytera samt organisera läkarstuderanden spridda på fler än 18 utbildningsorter i världen.


Både individuella medlemmar och Läkarförbundets delföreningar kan få Läkarförbundets hedersomnämnande.

Senast uppdaterad 2017-06-08
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12