Internationella frågor allt viktigare

Omvärlden påverkar läkarnas förutsättningar och villkor. I ett internationellt perspektiv är Läkarförbundet en liten aktör vilket gör att vi måste samarbeta med andra organisationer.

Heba Shemais

EUs regler påverkar oss

Hur du som läkare schemaläggs påverkas av EU:s arbetstidsdirektiv.

Hur journalsystemen utformas påverkas av EU:s dataskyddsregler.

De svenska läkar- och specialistutbildningarna och möjligheterna att arbeta i ett annat EU/EES-land påverkas av EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv.

Läkare använder den fria rörligheten inom EU mer än andra yrkesgrupper vilket gör frågan viktig för Läkarförbundet.

Vi samarbetar också tätt med de andra nordiska läkarförbunden. Det kan gälla utformning av ersättningssystem, prioriteringar i vården, läkarbristen inom vissa specialiteter eller EU-frågor som vi gemensamt kan driva.

Resistenta bakterier

Det finns många hälso- och sjukvårdsfrågor som kräver ett internationellt perspektiv. Till exempel kampen mot antibiotikaresistens kräver både nations- och professionsöverskridande arbete.

Internationellt samarbete läkare bild

Etiken gemensam

Läkaretiken är sedan länge internationell. WMA, World Medical Association's Helsingforsdeklaration är en internationell etisk standard för forskning på människor.

Andra aktuella frågor för WMA är hur läkares säkerhet i väpnade konflikter kan säkras och principer för estetiska behandlingar.

Senast uppdaterad 2016-07-06
Medlemsrådgivningen

medlemsradgivningen@slf.se
Tel: 08-790 35 10
må - tors 9 - 17, fre 9 - 13

Bli medlem idag!

Bli medlem idag>