Läkarförbundet förhandlar för dig

59 procent av våra medlemmar säger att förhandling, rådgivning och juridisk hjälp är de viktigaste skälen till att de är medlemmar i Läkarförbundet.


Sveriges läkarförbund tillvaratar medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen. Det gör vi bland annat genom att 
förhandla fram bra villkor för läkarnaLäkarförbundet företräder läkarna i förhandlingar med arbetsgivarorganisationer som exempelvis Sveriges Kommuner och Landsting. Och vi träffar kollektivavtal om ersättningar, löner och anställningsvillkor med alla arbetsgivare som anställer läkare.

Utan Läkarförbundet skulle flera kollektivavtal sakna regleringar som är viktiga för just läkarna.
Med allt fler arbetsgivare på privat sektor fokuserar vi nu på att även de nya arbetsgivarna omfattas av och tillämpar kollektivavtalen som finns för läkare. De lokala avtalen förhandlar våra lokalföreningar fram med den lokala arbetsgivaren.

Läkares villkor

Läkarförbundet arbetar för att sluta avtal som ger bra förmåner utifrån de villkor och lönelägen som gäller för läkarna. 

Jämställda löner mellan kvinnliga och manliga läkare är också något vi arbetar hårt för.

Arbetsgivarna vill ha avtal som gäller för alla deras yrkesgrupper. Det kan innebära försämringar för läkarna. Utan Läkarförbundet skulle flera kollektivavtal sakna regleringar som är viktiga för just läkare.

Om vi inte kan behålla eller uppnå villkor som är bra för läkarna kan vi använda konfliktåtgärder som övertidsblockad och strejk.

Medlemsrådgivning bild

Juridisk hjälp för enskilda

Läkarförbundet är experter på läkarnas villkor och arbetsliv. Vi förhandlar också för enskilda medlemmar, till exempel vid uppsägning eller arbetstvist. När en läkare som är medlem har hamnat på kant med sin arbetsgivare är det tryggt att ha Läkarförbundet som hjälp i förhandlingen.

Senast uppdaterad 2016-07-06
Medlemsrådgivningen

medlemsradgivningen@slf.se
Tel: 08-790 35 10
må - tors 9 - 17, fre 9 - 13

Bli medlem idag!

Bli medlem idag>