Nätverk för chefer

Som chef kan man behöva någon att diskutera sin chefsroll med. Någon som är bekant med de situtationer man som chef ställs inför och som kan ge råd och stöd.

Genom Läkarförbundets Chefsförening får du tillgång till mötesplatser för reflektion och utveckling samt ett nätverk för chefer. Nätverket hjälper chefer i vården som vill diskutera, eller behöver råd och stöd kring hur man ska förhålla sig som chef. Arbetsrättsliga frågor får du hjälp med från Läkarförbundets medlemsrådgivning.

Chefsföreningen inom Sveriges läkarförbund är ett nätverk för chefer.


Sacos chefsråd

Saco arbetar också med chefens roll och arrangerar inspirationsdagar och utbildningar för chefer.
Till Sacos chefsråd

Etiska dilemman som chefer ställs inför har Sacos chefsråd sammanställt. Läs mer

Senast uppdaterad 2016-10-07
Medlemsrådgivning

medlemsradgivningen@slf.se
Tel: 08-790 35 10
Må - tors 9-17, fre 9-13