Chef och kliniskt arbete

De allra flesta läkare som är verksamhetschefer arbetar kliniskt, i relativt stor utsträckning. För en stor del är det svårt att minska det kliniska arbetet. Det visar Läkarförbundets kartläggning. Det finns dock både för- och nackdelar med att kombinera chefsskapet med kliniskt arbete.

Oavsett anställningsform är det viktigt att frågan om klinisk verksamhet och/eller reaktivering när chefskapet upphör regleras i anställningsavtalet.

Både för- och nackdelar

Kliniskt arbete ger chefen bra inblick i verksamheten och möjliggör naturlig kontakt med medarbetarna. Det är också ett sätt att upprätthålla både kompetens och identitet som läkare när man kliver in i en chefsroll. Men kliniskt arbete kan självklart också ses som en nackdel om det går ut över uppdraget som chef. Å andra sidan riskerar den kliniska tjänstgöringen att ta tid och kraft från uppdraget att leda verksamheten.

Avvägningen mellan chefskapet och den kliniska tjänstgöringen kan inte detaljstyras uppifrån. Hur chefen använder sin tid måste vara upp till den enskilde att avgöra i dialog med arbetsgivaren, med tanke på uppdragets omfattning, verksamhetens storlek och den personliga erfarenheten av chefskap.

Planera din framtid

Läkarförbundet rekommenderar medlemmar att redan vid anställningstillfället tänka på vad som händer den dag chefstjänstgöringen upphör och att avtala om ett reaktiveringsprogram. Även om du har ett tidsbegränsat förordnande med utrymme för klinisk verksamhet och en tillsvidaretjänst som läkare i botten, kan det vara viktigt att avtala om tid för reaktivering när förordnandet upphör. I en sådan situation kan det också vara bra att redan när avtalet om ett tidsbegränsat chefsförordnande ingås reglera hur mycket av denna lön som ska behållas om/när du återgår till din tjänst som läkare.

Chefsavtal kan se väldigt olika ut och det finns många frågor som är viktiga att diskutera. Ta därför gärna kontakt med Läkarförbundets medlemsrådgivning inför en anställning som chef.

Senast uppdaterad 2016-10-07
Medlemsrådgivning

medlemsradgivningen@slf.se
Tel: 08-790 35 10
Må - tors 9-17, fre 9-13