Läkare behövs som chefer

Kunskapsintensiva verksamheter såsom sjukvården och läkemedelsindustrin är beroende av engagerade och kunniga chefer. För att upprätthålla en sjukvård av hög klass och främja en snabb metod- och kvalitetsutveckling är det av största vikt att läkare vill bli chefer.

Läkare har med sina medicinska kunskaper särskilt goda förutsättningar att leda kunskapsintensiva verksamheter inom sjukvård och läkemedelsindustri mot ökad kvalitet, produktivitet och tillgänglighet. Med läkare som chefer finns goda förutsättningar för patientsäker vård, medicinsk utveckling och kunskapsspridning.
Erfarenhet av arbetsledning är något som många läkare redan har utan att de egentligen tänker på det. Många specialister har i olika sammanhang stort inflytande över hur det dagliga arbetet ska ledas och fördelas utan att vara chefer. Även detta gör att många läkare har en bra bakgrund för att anta nya chefsuppdrag. 

Som läkare och chef har du en unik position att driva medicinska frågor, men också en mycket viktig utmaning i att sätta dig in i hela verksamhetens villkor. Du leder inte bara läkare utan flera olika personalgrupper med ibland skilda förutsättningar.
 

 

Senast uppdaterad 2018-04-13
Medlemsrådgivning

medlemsradgivningen@slf.se
Tel: 08-790 35 10
Må - tors 9-17, fre 9-13