Läkare behövs som chefer

Läkarförbundet arbetar för att motivera, inspirera och uppmuntra läkare till chefskap i sjukvården.

Chefskap ska vara en naturlig och attraktiv karriärväg för läkare. Alla som är anställda kan behöva någon som företräder dem i olika frågor.

Det kan vara en trygghet att det finns stöd om frågor uppkommer om din roll som chef och som arbetstagare i ditt förhållande till din arbetsgivare. Det är därför viktigt att du fortsätter vara medlem i ett fackförbund den dag du blir chef. Föreningsfriheten gäller samtliga anställda och behovet av stöd kan vara mycket stort i en utsatt chefsposition.

Chefsföreningen

Inom Läkarförbundet finns Chefsföreningen, en yrkesförening som tillvaratar chefernas intressen. Här kan du som chef knyta nätverk och få stöd i din roll. Till Chefsföreningens hemsida

Saco och chefer

Läkarförbundet är ett Sacoförbund, och våra medlemmar kan därför även ta del av Sacos verksamhet för chefer. Bland annat anordnar de föreläsningar, publicerar forskningsrapporter och nyhetsbrev riktade till chefer. Läs mer på Sacos hemsida.

Ledarskapskurser

Sök i Lipus utbildningskatalog efter kurser i ledarskap.

Aktuellt
 • Mentorprogram för chefer

  Är du chef och medlem i Läkarförbundet? Då kan du söka till Läkarförbundets mentorprogram för chefer – en ny unik medlemsförmån för dig som är chef.

  Läs mer

 • Läkare och chef - en handbok

  Läkarförbundet och Chefsföreningen har tagit fram en handbok för dig som är eller ska bli chef. I den har vi samlat information både om hur vi kan stötta dig i din roll som chef och om olika chefsbefattningar, avtal, arbetsrätt och ansvarsfrågor.
  Läs handboken>
  Beställ handboken>

 • Chefsguider

  Här har vi samlat Sacos guider och råd för dig som är chef. De handlar om vad du som chef kan tänka på i olika situationer. De handlar också om vad du som chef ska kunna kräva av din organisation - du måste ha rätt förutsättning för att kunna vara en bra chef.

Senast uppdaterad 2016-11-08
Medlemsrådgivning

medlemsradgivningen@slf.se
Tel: 08-790 35 10
Må - tors 9-17, fre 9-13