I brev till Etiopiens president är WMA starkt kritiska till den utdragna rättsprocess Fikru Maru utsätts för

Nu skriver World Medical Association, WMA, där Sveriges läkarförbund ingår, till Etiopiens president och premiärminister samt till WHO´s generaldirektör om den fängslade hjärtläkaren Fikru Marus allt sämre hälsotillstånd och det oacceptabla i en utdragen rättsprocess.

Läs brevet till Etiopiens president

Läs brevet till Etiopiens premiärminister

Läs brevet till WHO´s generaldirektör

Senast uppdaterad 2017-12-14