Vi gläds åt att moderaterna lyfter primärvården i sin vårbudget

Moderaterna vill se en nationell och samlad definition av primärvårdens uppdrag. Det finns ett behov av att i lagstiftning precisera primärvårdens syfte, för att förtydliga vilken vård och tillgänglighet som ska ges inom primärvården, skriver de i sin vårbudget.


Den nära vården bör kunna ansvara för diagnostik, behandling och rehabilitering för de allra flesta patienters vårdbehov samt ansvara för akut vård som inte kräver vård på ett sjukhus.

Ett samordningsansvar för patienter bör införas, så att patient och anhöriga alltid vet var man ska vända sig i den nära vården. Primärvårdens roll ska bland annat vara att knyta samman vården kring patienten.

Patienter och anhöriga, som vill, ska få en fast vårdkontakt genom fast läkarkontakt och exempelvis kontaktsjuksköterska. Möjligheterna att själv välja nära vård ska stärkas. Detta innebär bland annat fler professionsdrivna vårdcentraler i hela landet och nya enklare ersättningssystem som stödjer effektiva och jämlika möjligheter till aktiva val av vård. För att stimulera genomförandet av en primärvårdsreform vill Moderaterna skjuta till en miljard kronor per år fram till 2021.

Detta skriver moderaterna i sin vårbudget.
Läs mer >

Senast uppdaterad 2018-05-02