Upprop: Läkare behöver tid för kompetensutveckling

Om vi ska nå målet om en effektiv, patientsäker och jämlik vård måste läkarnas tillgång till kontinuerlig fortbildning regleras. Det skriver Heidi Stensmyren, Sofia Rydgren Stale och de 13 kirurgiska specialitetsföreningar som utgör Svenskt kirurgiskt råd.

Enligt Läkarförbundets fortbildningsenkät till sina medlemmar har antalet dagar för extern fortbildning minskat med 30 procent sedan mitten av 2000-talet, från nio till sex dagars extern fortbildning. Det är långt från förbundets rekommendation att varje läkare ska kunna avsätta minst tio dagar per år för extern fortbildning. En av fyra specialistläkare anger att de har en kvart eller mindre intern fortbildning i veckan och var sjätte specialistläkare har ingen intern fortbildning alls, vilket är mycket oroväckande.

Läs hela debattartikeln i Dagens Samhälle>

Dela gärna artikeln vidare!

Senast uppdaterad 2018-01-12