Tre av läkarutbildningarna får underkänt

Universitetskanslersämbetet har publicerat resultaten från den nationella utvärderingen av läkarutbildningen i Sverige.

Tre universitet, Göteborgs, Umeå och Uppsala, får omdömet bristande kvalitet för sina läkarutbildningar. Det innebär att de inom ett år måste redovisa vilka åtgärder de har vidtagit för att säkra kvaliteten på de områden som kritiserats, annars kan de förlora sin examensrätt.

– Man ska vara medveten om att det är ett tufft utvärderingssystem som syftar till att höja kvaliteten. Det är alla rätt som gäller för att få godkänt betyg, säger Anna-Clara Olsson, utredare på Sveriges läkarförbund.

Bedömargruppen skriver att samtliga läkarutbildningar håller en god eller mycket god kvalitet när gäller grundläggande färdigheter inom yrket såsom vetenskapligt förhållningssätt, diagnostik och behandling samt ett etiskt och professionellt förhållningssätt. Bristande måluppfyllelse när det gäller lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården och vård och omsorg gör dock att tre utbildningar får omdömet bristande kvalitet.

- Enskilda studenter behöver inte vara oroliga. Det är inte de enskilda studenternas färdigheter och förmågor som har fått underkänt, utan lärosätenas strukturer för att säkerställa måluppfyllelsen, säger Anna-Clara Olsson.

Pressmeddelandet från UKÄ

Senast uppdaterad 2014-02-21