Ta större ansvar för läkarnas utbildnings- och forskningsuppdrag i sjukvården

Läkarförbundet lanserar en ny rapport: ”ST i en föränderlig sjukvård”. Förbundet har kartlagt hur förutsättningar för läkares specialiseringstjänstgöring påverkas av pågående förändringar i sjukvårdsstrukturen.

Hälso- och sjukvården genomgår sedan ett antal år ganska omfattande och snabba organisatoriska förändringar. Hälso- och sjukvården har ett stort och brett utbildningsuppdrag. Tjänstemän och politiker har emellertid inte tagit hänsyn till läkarnas ST när organisatoriska förändringar av sjukvården genomförs, vilket riskerar att försvåra genomförandet av ST, ge sämre kvalitet på utbildningen samt försämra ST-läkarnas arbetsvillkor.

Vårdval, nivåstrukturering och processen att flytta delar av specialistvården från den slutna vården ut i öppenvården, är exempel på organisationsförändringar som har stor betydelse för utformning och genomförande av läkarnas ST.

-Det är tydligt att utbildnings- och forskningsuppdraget behöver tydliggöras och att det finns ett behov av ökad samordning kring organisation, dimensionering och finansiering av ST, säger Heidi Stensmyren, ordförande i Läkarförbundet.

Senast uppdaterad 2015-02-23