Sexuella trakasserier av kvinnliga läkare är helt oacceptabelt

10 400 kvinnliga läkare och kvinnliga läkarstudenter har skrivit under #MeToo-uppropet som Kvinnliga läkares förening, KLF, har stöttat. 

Det började på KLFs Facebooksida som en livlig debatt och en autonom grupp startade en hemlig grupp under #utantystnadsplikt för att kunna dela berättelser utan insyn. KLF är en intresseförening inom Sveriges läkarförbund.

- Sexuella trakasserier och förminskandet av kvinnor är oacceptabelt. Att individer i maktposition utnyttjar sin ställning utan några större konsekvenser får det vara slut med, säger Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund.

- Arbetsgivaren har ansvaret för en god och säker arbetsmiljö. Nu måste både arbetsgivare och universiteten visa handlingskraft och se till att trakasserierna och förminskandet av kvinnor upphör.

- Jag uppmanar alla att berätta och att anmäla om så behövs, säger hon.

Kvinnor i beroendeställning är mest utsatta. Inom arbetslivet är unga kvinnor, som är nya i yrket eller har osäkra anställningar de som är mest utsatta. Så ser det ut på arbetsmarknaden i stort och så ser det även ut i vården. Och det är inget som vi inom vården kan acceptera.

- Det är en fantastisk kraft i att kvinnor nu vågar berätta, går samman och kräver en förändring, fortsätter Heidi Stensmyren.

Läs pressmeddelandet med länkar>

Senast uppdaterad 2017-11-30