Rätten till fast läkarkontakt måste stärkas

Det som i andra länder är en självklarhet – att man har en egen läkare som känner till ens medicinska historia är ovanligt i Sverige.

Vi brister i kontinuitet, trygghet och tillgänglighet till läkare. Lösningen stavas politisk vilja, skriver Heidi Stensmyren i Dagens Samhälle apropå Myndigheten för Vårdanalys nya rapport ”Vården ur patienternas perspektiv – 65 år och äldre”. I rapporten redovisas resultatet av The Commonwealth Fund IHP-undersökning 2017 där personer över 64 år från 11 jämförbara länder intervjuats om sina erfarenheter av vården.

Läs hela debattartikeln>
Dela gärna!


Senast uppdaterad 2017-12-05